top of page
Display Kirtan in
Kirtan Title
Kirtan
Category
Book-Page#
Signature
Raag
Bhor hii vall‍labh kahiye.
Bhor hii vall‍labh kahiye. Anand parmanand krishnamukh sumar sumar aathon siddhi paiye ..1.. Aru sumro srivitthal giridhar govind dwijavarbhoop . Balkrishna gokul-raghu-badupati nava ghanshyam swaroop ..2.. Padho saar balal‍labhavachanaamrit japo ashthataakshar nita dharee name | Anya shravankirtan taji, nisdin suno subodhini jiya dhari prem ..3..| Sevo sadaa nandayshomatisut prem sahit bhakti jiya zaan . Anyashraya, asamarpit leno, asad‌ alaap, asat‌ sanga, haan ..4.. Nayanan nirkho sriyamunaji aur sukhad nirkho vrajdham | Yeh sampatti vall‍labhaten paiye, rasikanko nahi aurason kaam ...5...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-001
Rasik-Surdasji
Bhairav
Praatsamay uthh kariye shrilakshmansut gaan ..
Praatsamay uthh kariye shrilakshmansut gaan .. Prakat bhaye srivallabhaprabhu deit bhaktidan ..1.. Shree vidlesh mahaprabhu roopke nidhan ... Srigiridhar srigiridhar uday bhayo bhaan .. 2.. Shree govind anandkand kahaa varano gunagaan.. Sribalkrishna balkeli roop hii suhan .. 3.. Srigokulnath prakat kiyo marag wakhan .. Srirdhunathlal dekh manmath hii lajaan ..4... Sriyadunath mahaprabhu pooran bhagwan .. Sridhanshyam purankam podhimein dhyaan ..5.. Pandurangvitthalesh karat vedgan .. Parmanand nirakh leela thake sur vimaan ...6..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-001
Surdasji
Bhairav
Shree vall‍labh santat suyash nitya uthh gaaruun...
Shree vall‍labh santat suyash nitya uthh gaaruun... Mankramvachan kshan eko naan visaraaun ..1.. Sripurushottam avtaar sukritphal jagatbandan shrivithalesh hularaaun .. Paras padakamalaraj nirakh sundaranidhi prempapulakat kalesh kotik nashaaun..2.. Srigiridhar devapatimanamardan curran ghokhrakshak sukhad leela sunaaun... Srigovind gwalsang gaay leey chalat vann vishad ambuj haath shir parashaaun....3.. Sribalkrishnasahaj balkadasha kamalalochan rung ruchi badhaaun .. Bhaktimarg prakatkaran gunarashi vrajmandal srigokulnath ladaaun ...4.. Srirghunath dharamdhir shobhasindhu dukh door bahaauun... Patituddhaaran maharaj shree yadunath rasnaachaatak jyuun rataauun ..5.. Srighanshyam roop abhiram rasikaras nirakh nayan siraaun .. Chaturbhujdas parr‌you dwaare pranpati karein srivallabhakulacharanamrit bhor uthh paauun ..6...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-001
Rasik-Surdasji
Bhairav
Jaya jaya jaya srivallabhnath .. sakal padarath jaake haath .. 1..
Jaya jaya jaya srivallabhnath .. sakal padarath jaake haath .. 1.. Bhaktimarg jinn prakat karyon | namvishwas jagat uddharuyo |2.. Sub mutt khand nirupe veda .. prembhaktiko jaanyo bhed ..3.. Kaaran karann samrath bhujdand .... mayawad kiyo mutt khand ..4.. Parampurush purushottam anshi .. bhaktajanan mankarat prashansi ..5...| Jaake naam guna roop anant .. nirmal yash gawat shruti sant ..6... Sundarstham kamaldalalochan || kripakataksh bhaktabhabmochan ..7.. Kamnapuran pranakaam .. aharnish japoon tihaaro naam ..8.. Jaake patatar or naan koya .. daas gopal bhajein sukh hoy ...9..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-002
Vrajadhish
Bhairav
Srivallabh srivallabh dhyaaun ..| naam lait atee munn sachupaaun..1..
Srivallabh srivallabh dhyaaun ..| naam lait atee munn sachupaaun..1.. Srivallabh tyaj anat naan dhyaaun .. or kaaj munn mein naan laauun..2.. Srivallabh tyaj anat naan jaauun .. charansarojamul ghar chhaauun .. 3... Srivallabh hii key guna gaauun.. roop nirakh nayanan adhaghaaun ..4.. Srivallabhakeman joe bhaauun.... anand fulyo munn samaauun ..5.. Srivallabh koo gaauun bhaauun.. yashomatisutakon laad ladaaun ..6.. Srivallabhake charan rahaauun.. bhookhen mahasukh bhojan visaraaun ..7.. Srivallabhako daas kahaauun .. rasik sadaa yeh neh nibhaaun ..8....
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-002
Rasik-Surdasji
Bhairav
Jaya jaya jaya shree vall‍labh prabhu vidvalesh saathen | nijajan parr karat kripa dharat haath maathen ..
Jaya jaya jaya shree vall‍labh prabhu vidvalesh saathen | nijajan parr karat kripa dharat haath maathen .. Dosh sub door karat bhaktibhaav hiye dharat kaaj sub sarat sadaa gawat gunagaathen ..1..| Kaheko deh damat saadhan curr moorakh jan vidyamaan anand tyaj chalat kyuun apaadhen. Rasik charan sharan sadaa rahat haye badbhagi jan apano curr gokulpati bharat taahi baadhen ..2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-002
Rasik-Surdasji
Bhairav
Bhor bhaye bhaavson leey srivallabhanam. haye rasna tuu or vritha bakey kyon nikaam ..|
Bhor bhaye bhaavson leey srivallabhanam. haye rasna tuu or vritha bakey kyon nikaam ..| Keeje seva rasaswaad paaven nishdin guna gaaven or sub rasvisaraaben yeh munn aatho yaam ..1.. Rasik naan kachhu or karein inn hii mein bhaav dharein atiras anupaan karein or kapat vaam .. harivash chhinahi mein hott sagaron bhaktimargarup hriday vasein aru rasasamuhdham ..2...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-002
Rasik-Surdasji
Bhairav
Jayati shriradhikaramanparicharadhillavisharasharativilishatharararivishararamamathathararisharathisharishamararamatharamalararashisharararathivararararararisheeeeeeeshararararararararararararathathishishish ..|
Jayati shriradhikaramanparicharadhillavisharasharativilishatharararivishararamamathathararisharathisharishamararamatharamalararashisharararathivararararararisheeeeeeeshararararararararararararathathishishish ..| Dasjanlaukikalaukike sarvada cab chintodbati hridayadeshe ....1.. Sthaapayati maanasn satatkritlalsan sahajsushmaruchirrupveshe .. Bhalyutatilakmudradisho bhasahitamastakabaddhasitakshe ..2... Sahajahasadiyutavadanpankaj _ sarasavachanrachanaparajitsudheshe .. Akhilsadhanrahitdoshadsahitanghititaranarararajaditahitarahitasanarararahitagadadahisarahitadararasahitaragarahitahitarahitararahisahitanadadagararadadadarararasagadhitahishishitarararadhitarararahisa ..3..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Vrajadhish
Bhairav
Gaauun srivallabh dhyaaun srivallabh valalbhacharanraj tunn lapataaun..
Gaauun srivallabh dhyaaun srivallabh valalbhacharanraj tunn lapataaun.. Balalabhasantati nityaprati nirakhun vallabhadasana daas kahaauun ..1.. Krishnalila seva nitya karke jagat sabey trinatulya dharaaun.... Vyasdaski yahee pratigya shrigovindakripaten paauun ..2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Govind Swami
Bhairav
Jup tapa teerath name dharam vrat .
Jup tapa teerath name dharam vrat . Merey srivallabh prabhuji koo naam . Saadhan taja bhaj aathon jaam ..1.. Rasna yahee rataun niswasar . Durit' katein sudharen sub kaam ..2..| aangan bason jasodasut pada . Leelasahit sakal sukhdham | Rasikan yeye nirdhar kiyo haye.
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Rasik-Surdasji
Bhairav
Srivallabhanam ratoon rasna nitya raho surat jiya aatho yaam ..
Srivallabhanam ratoon rasna nitya raho surat jiya aatho yaam .. Nirakh nayan sakal sundarta shravanan suna kiratigunagram ... 1... Pushpaprasad suvas nasika lehu ugaar sadaa sukhdham .. Seva karuun charankar merey warwar huun karoon pranaam ..2.. Duhkh sansar chhudaavan sukhanidhi anandkand bhaktavishram .. Rasikashiromani deen jaanke sees biraje purankam .. 3..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Rasik-Surdasji
Bhairav
Namo balal‍labhadhishpadakamalayugale sadaa vasatu mumm hridayam vividhbhaavarsavalitam ..
Namo balal‍labhadhishpadakamalayugale sadaa vasatu mumm hridayam vividhbhaavarsavalitam .. Anyamahima55bhasvasanavasitam maa bhavatu jaatu nijbhaavachalitam ..1.. Bhavatu bhajniyamatishbitaruchiram chiram charanyugal sakalgunasulalitam .| Badati haridas iti maa bhavatu muktirashi bhavatu mumm dehshatjanmafalitam ..2...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Haridas
Bhairav
Srivallabhacharansharan jaay sub sukh tuun lahey ray ..|
Srivallabhacharansharan jaay sub sukh tuun lahey ray ..| Rasna guna gaay gaay darshan prasaad paay or kaaj tyag bhaag vall‍labharati gahe ray ..1.. Raine dinchintat rahey “3 shee 53 inahin key roop rung inahin russ vahi ray.. Shree vitthalgiridhari yahi russ bhaari chahena joe chaahe jeeye tou yehi chaah chahee ray ..2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-003
Vitthalji
Bhairav
Ruchirtar bal‍labhadhishcharanam ..
Ruchirtar bal‍labhadhishcharanam .. Astu mein sarvada sundarakriti jaganmohan hadi virahakaran ..1.. Vihitmayavadvadijan jaarjanyasangataatmajanakumatinanarananati .| Akhilsadhanrahitado shashatkalushkar kumatibhar bharitnijdasharan ..2... Anjasa kadambapadapabahupatrayajalatanganambhambhasabhanabhutambhambhambhugabhanambhananabhutambhagambhumbhanabhagabhabhabhabhunagambhupadhupabhupadhanabhadhatagambhadragambhupadhadhabhadhadradhambhupabhadad ... vadatin haridas iti sakaljanmatrakritigovarkuladhi .. 3...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-004
Haridas
Ramkali
Srivallabh tanmandhan srivallabh sarvasva mein payeshrivallabhprabhu chintamani merey ||
Srivallabh tanmandhan srivallabh sarvasva mein payeshrivallabhprabhu chintamani merey || Srivallabh mumm dhyaan gyaan srivallabh vinabhaju naan aana srivallabh hein sukhnidhan praan jeevan kere ..1.. Srivallabh mohiishtadev sadaa sevuun srivallabh charcho charankamal srivallabhajuke chere.. Chhitaswamigiriwardhar tesei srividvalesh srivallabhaki bal bal jaauun verevere ..2...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-004
Cheeth Swami
Ramkali
Praatasame smarun srivallabh srivitthalnath param sukhakaari ..
Praatasame smarun srivallabh srivitthalnath param sukhakaari .. Bhavadu:khaharan bhajanfalpawan kalimalaharan pratapahari .. 1.... Sharan aaye chhaandat nahin kabahun baanh gaheki laaj vichaari .. Tyajo anyaashray bhajon padpankaj dwarkeshprabhuki balhari ..2...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-004
Dwarkes
Ramkali
Jopein srivallabh charan gahe !.
Jopein srivallabh charan gahe !. Tou munn karat vridha kyon chinta hari hiyein aaya rahey ..1.. Janm janm key koti paatak chhinahinmanjh dahey .. Saadhan curr saadho jinco usa sub sukh sugam lahey ..2..| Kotikoti aparaadh kshama curr sadaa neh nivahe .. Abb sandeh karo jinn kouu karunasindhu lahey .. 3.... Ablo winn sevein srivallabh bhavadu:kha bahut sahey .. Rasik mahanidhi paay or phal manavachakram naan chahe ..4...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-004
Rasik-Surdasji
Ramkali
Jaya shree vallabh charan kamal shir naaiye |
Jaya shree vallabh charan kamal shir naaiye | Param aanand sakar shashi sharadmukh madhur vaani bhakt janan sanga gaaiye .jaya... Raaj tama chhaand madhya satva key sanga gahee raakhi vishvaas prem panth koo dhaaiye.... Kahey vrajadhish vrindavipin dampati dhyaan dhara dhara hiye drigan siraaiye .|jaya...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-004
Vrajadhish
Bhairav
Srivallabh madhurakriti merey .
Srivallabh madhurakriti merey . Sadaa baso munn yeh jeevandhan. sabahinason joo kahat houn terre ..1..| Madhur badan atee madhur nayanyug. madhur bhronh alakanaki paant. Madhur bhaal beach tilak madhur atee. madhur nasika kahee naan jaat .. 2.. Madhur adhar rasroop madhur chhabi | madhur madhur atee lalit kapol | Madhur shravankundalki jhalakan | madhur mucker maano karat kalol ...3.. Madhur kataachh kripapuran atee. madhur manohar vachan vilas. madhur ugaar deit dasnakon. madhur birajat mukh mridu haas ..4.. Madhur kanth aabhushanbhushit . madhur urasthal roopsamaaj | Atee vishal jaanu avalambit | madhur baahu parirambhan kaaj ..5.. Madhur udar kanti madhur januyug | madhur charan gati sub sukhras | Madhur charanaki renu niran‍ttar. janamjanam maangat haridas ..6..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-005
Haridas
Ramkali
Srivallabh srivallabh shree balalabh kripa nidhan atee udaar
Srivallabh srivallabh shree balalabh kripa nidhan atee udaar Karunamaya deendwar aayo .. Kripabhar nayankor dekhiye joo merrie or janm janm Shodh shodh charan kamal paayo .. 1... Keerati chahuun deesh prakaash door karat virahataap Sangam guna gaan sadaa aanand bhar gaauun .. Vinati yeh maan leeje apano haridas Keeje charankamal vaas deeje bali bali bali jaauun ...2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-005
Haridas
Bibhaas
Srimadacharya key charannakh chihn koo dhyaan urmein sadaa rahat jinake.
Srimadacharya key charannakh chihn koo dhyaan urmein sadaa rahat jinake. Katat sub timir mahaadusht kalikal key bhaktiras goodh dridh hott tinake || 1.. Jantra aru mantra mahatantra bahu bhaanti key asur aru suranko darr naan jinake. Rahat nirpeksh apeksh nahi kahuki bhajan aanand mein giney naan kinke ..2.. Chhaand inco sadaa aurako jey bhaje tey parey sansootikoop bhatake . Dhaar munn ekshrivallabhadhish pada curran mankamna hott jinake ... 3.. Matt unmatt soun firatabhiman mein janm khoyo vritha ratdinke | Kahat shrutisar nirdhar nishchay curry sarvada sharan raghunath jinake ..4...
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-005
Vrajadhish
Bilawal
Balal‍labh chaahe soee karey .
Balal‍labh chaahe soee karey . Joe unake pada dridh curry pakare maharas sindhu bharey ..1.. Beid purnan sugharta sunder yeye baatan naan sarey. Srivallabh key padaraj bhaj key bhavsagarten tarey .. 2.. Nathke naath anath key bandhu avgun chita naan dharein.. Padmanabhakun apano jaanike doobat curr pakare .. 3..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-005
Vrajadhish
Ramkali
Charan lagyo chita mero srivallabh charan lagyo chita mero ..
Charan lagyo chita mero srivallabh charan lagyo chita mero .. Inn winn or kachhu nahi bhaave inn charananko chero .. 1... Inahi chhaand or joe dhaave sou murakhju ghaneron .. Govindadas yeh nishchay curr sodd gyaan bhalero ..2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-005
Govind Swami
Bilawal
Srivitthalnathjuke charansharan ..|
Srivitthalnathjuke charansharan ..| Srivallabhanandan kalidu:khakhandan puranpurushottam trayatapaharan ..1.. Sakaladu:khadaaran bhavsindhu- taarann janhitaliladehdharan .. Kanhardasprabhun sabsukhsagar bhootaldridhbhaktiprakatkaranam ...2..
Shree Gusainji
NityaPad-006
Vrajadhish
Bhairav
Praatasmein uthh srivallabhanandanke guna gaauun ..|
Praatasmein uthh srivallabhanandanke guna gaauun ..| Srigiridhar govindko naam leey sribalkrishnajikon sheeshy naauun.. 1..| srigokulnathjiko pranaam karat srirghunathjikon dekh nayanan sukh paauun .. Sriyadunath sanga khelat ghanshyamaju inki preeti houn kahaanlo siraaun...2.. Yeh avtaar bhaktahitkaaran joe parampadarath paauun ..| Vinati curr maagat vrajpatipen nishdin tihaaro daas kahaauun ..3..
Shree Gusainji
NityaPad-006
Vrajadhish
Bhairav
Srivitthalnathjuke charansharan ..|
Srivitthalnathjuke charansharan ..| Srivallabhanandan kalidu:khakhandan puranpurushottam trayatapaharan ..1.. Sakaladu:khadaaran bhavsindhu- taarann janhitaliladehdharan .. Kanhardasprabhun sabsukhsagar bhootaldridhbhaktiprakatkaranam ...2..
Shree Gusainji
NityaPad-006
Vrajadhish
Bhairav
Srivallabh prabhu atee dayal deeje darshan kripal, deen zaan
Srivallabh prabhu atee dayal deeje darshan kripal, deen zaan Keeje aapano dosh jinn vichaari. Honton aparaadh bharyo dharm sabey parhayon keeyo naan kuchh bhalokaj jaahichitt dhaaro .. 1.. Doori parein pull pull dukh paavat hoe prannath,tumahi tey hoad haye prabhu rasik koo nivaaro .. Mero pakaryo haye haath baandhyo pada kamal saath haath, houn anath taahi bhool jinn visaro ..2..
Ath Shree Mahaprabhuji
NityaPad-006
Rasik-Surdasji
Bilawal
Srivitthalesh vitthalesh vivalesh kahi ray .
Srivitthalesh vitthalesh vivalesh kahi ray . Inke sambandh vinaa drishyamaan vastumatra taako tuu jiyamen kalesh kahi chahi ray .. 1.. rasna gunaroopako nishvasar curr yeh sukh nirantar ahaar jese lahi ray.. Srivitthalishke srivallabhake padako parag paave jahaan tinake tuu dasanko daas bhayo rahi ray ...2..
Shree Gusainji
NityaPad-006
Vitthalji
Bhairav
Gaauun srivallabhanandan key guna laauun sadaa munn angsarojan |.
Gaauun srivallabhanandan key guna laauun sadaa munn angsarojan |. Paauun prem prasaad tatchhin gaauun gopal gahe chitchojan ...1.. Navaauun sheesharijhaaun laal aayo sharan yeh joe prayojan .. Cheet swami giridharan srivitthal chhabi parr baruun koti manojan ..2...
Gokulnathji
NityaPad-007
Vitthalji
Ramkali
Jaya jaya jaya srivallabhanand .. sakalkala bundavanchand ...1..
Jaya jaya jaya srivallabhanand .. sakalkala bundavanchand ...1.. Vaani veda naan lahey paar .. sou thakur sriankajidwar .. 2.. Shesh sahasramukh karat uchchaar .. vrajajan jeevan praan aadhaar ..3.. Leela hii giridhar‌you haath .. cheet swami srivitthalnath ..4...
Shree Gusainji
NityaPad-007
Vitthalji
Bhairav
Shree vidvalesh vitthallesh rasna rutt merrie ..
Shree vidvalesh vitthallesh rasna rutt merrie .. Granthan koo yeh saar yaahite hott paar warbar toson kahoon tuv hitkeri . 1.. chaahe joe bhalo tero kahyo wegg maan mero bhaji lein srighoshnath dhanya jeevan teree .. Jaganajanako sahaay prempunj suyash gaay asat vaat door karo vishaya arujheri ..2..
Shree Gusainji
NityaPad-007
Vrajadhish
Bhairav
Praatahi shree gokulesh gokulesh naam .
Praatahi shree gokulesh gokulesh naam . sakal sukh nidhan maan karat tribidh duhkh kii haan yeh jiya zaan bhajo ashtayam ....1.. Inn vinaa yog yagya karat vairagya tyag vividh bhaant name dharm karat sub nikaam .. Nishchay gahi charan kamal bhakti bhaav hiye amal gawat mukh nirakh daas vaaruun koti kaam ..2...
Gokulnathji
NityaPad-007
Vrajadhish
Bhairav
Praatahi srigokulesh gokulesh gaauun ..
Praatahi srigokulesh gokulesh gaauun .. Pooran purushottam vapu dharey badat trailoknath shree vitthalesh nandan nirakhanayan siraaun .. 1.. Shree vall‍labhaju key sharan aaye kaliyug key jete jeev uddhere samooh tinahin kahalon ginaauun.. Jey kabahuunk namlet tinahuun koo abhayadet maangat raghunath daas nikat rahan paauun ..2...
Gokulnathji
NityaPad-007
Vrajadhish
Bhairav
Srigokulgamko pendo hii naan‍yaaro ..|
Srigokulgamko pendo hii naan‍yaaro ..| Mangalroop sadaa sukhdaayak dekhiyat teen lok ujiyaro ..1.. Jahaan vall‍labhsut nirbhay birajat bhaktajanke prananpyaro .. Madhodas bal bal pratapabal srivitthal sarvasva hamaro ..2..
Gokulnathji
NityaPad-007
Vitthalji
Bhairav
Jaya jaya jaya srivallabhanandan.
Jaya jaya jaya srivallabhanandan. Sur narr muni jaaki padarjavandan ... 1 Mayawad kiye juu nikandan.... naam liye kaatat bhavphandan ..2... Prakat purushottam charchat chandan .. Krishnadas gawat shrutichhandan ...
Gokulnathji
NityaPad-007
Krishnadasji
Bhairav
Praat samein shree vallabh sutako punya pavitra vimal yash gaauun...
Praat samein shree vallabh sutako punya pavitra vimal yash gaauun... Sunder subhag badan giridhar koo nirakh nirakh douu nain shiraaun .. 1.. Mohan bachan madhur shree mukh key shravan suni suni hriday basaatun ... Tanman praan nivedan yeh vidhi apane koo sufal kahaauun .. 2.. Raho sadaa charan key aage mahaprasad uchchisht houn paauun.. nandadas prabhu yeh maangat haye srivallabh kull koo daas kahaauun .. 3..
Gokulnathji
NityaPad-008
Nanddasji
Bibhaas
Praat samein shree vallabhasutake vadan kamal koo darshan keeje ..
Praat samein shree vallabhasutake vadan kamal koo darshan keeje .. Teen-lok-bandit purushottam upamaahi patatar deeje ..1.. Srivallabhakul udit chandrama yeh chhabi nayan chakor peeje .. Nandadas shree vallabhasut parr tanmandhan nyochhaavar keeje ..2...
Gokulnathji
NityaPad-008
Nanddasji
Bibhaas
Praatasmein srimukh dekhanko sevakjan thaade singhdwar . jaya
Praatasmein srimukh dekhanko sevakjan thaade singhdwar . jaya Jaya jaya srivallabhanandan darshan deeje paramudar .. 1.. saubhagasima sundarta shobha Meghgambhir giraa mridu dhaar .. nirakhat nayanan mohyo manan‍muth shravanan sunat vachan Apaar ..2.. nayanmangal shravanan mangal yash purushottamalila avtaar .. jan Bhagwan piya kunjavihari aganitmahima agam apaar ... 3..
Gokulnathji
NityaPad-008
Bhagwandas
Bibhaas
Praat samein srivallabh suta koo uthtahin rasna leejiye naam ..
Praat samein srivallabh suta koo uthtahin rasna leejiye naam .. Anandkari prabhu mangalkari ashubhaharan janpurankam ..| 1.. yaahi lok parlok Key bandhu koo kahi sakey tihaare guna graam ... nandadas prabhu rasik shiromani raaj Karo shree gokulsukhdham ..2...
Gokulnathji
NityaPad-008
Rasik-Surdasji
Bibhaas
Visad sujas srivallabh sutkau, praatah uthat nita anudin gaauun.
Visad sujas srivallabh sutkau, praatah uthat nita anudin gaauun. Kalimal-harran charan chita dharike, upajai param sukh duhkh bisaraaun .. Bhakti bhaav aroo, bhaktani kau russ, jaanen maan tinahin koo dhyaaun. Chheet-swami' giridhariju key sumirat, asht siddhi, nava nidhi koo paauun..
Gokulnathji
NityaPad-008
Cheeth Swami
Bibhaas
Merey kulkalmash sabahi naase dekh prabhaat prabhakarkanya ...
Merey kulkalmash sabahi naase dekh prabhaat prabhakarkanya ... way dekho paap jaat jitatitate jyaun mrigraj dekh mrigasan‍yyaa ..1.. Poshat dey payapaan putralon haye jagjanani dhanya sudhanya .. Diyo chaahe gadadharhukon charankamalanijabhakti ananya ..2.. '
Shree Yamunaji
NityaPad-009
gadadhar
Bibhaas
Douu coole khambh tarang seedhi sriyamuna jagat baikunthanishreni ..
Douu coole khambh tarang seedhi sriyamuna jagat baikunthanishreni .. Atee anukool kalolanke bhar liyein jaat harike charanan sukhdeni ..1.. Janmajanmake paap doorkar kaatat karmdharmadharpaini . chheet-swaami giridharjuki Pyaari sanwareang kamaldalnaini ..2....
Shree Yamunaji
NityaPad-009
Cheeth Swami
Bibhaas
Deen zaan mohi deeje yamuna .. nandkumar sadaa barr mango gopinki daasi mohi keeje ....|1....
Deen zaan mohi deeje yamuna .. nandkumar sadaa barr mango gopinki daasi mohi keeje ....|1.... Tum tou param udaar kripanidhi charan sharansukhkari .. tihaare vash sadaa ladlivar taba tata kreedat giridhaari ..2.. Sub vrajajan virahat sanga mill adbhutarasavilasi .. tumare pulin nikat kunjandram komal shashi subasi | 3... jyaun mandalmein chand birajat bharbhar chhirkat naari.. shramjal hasat nahaat atirsabhar jalkrida sukhakaari ...4.. Ranijike mandirmein nita uthh paay laag bhuvankaj sub keeje | parmanandas dasivhe nandanandan Sukh deeje ....5...
Shree Yamunaji
NityaPad-009
Paramananddasji
Bibhaas
Atimanjul jalpravaah manohar sukh avagaahat vidit raajatati taraninandini ..
Atimanjul jalpravaah manohar sukh avagaahat vidit raajatati taraninandini .. Shyamvaran jhalak ruplolalharvar anoop sevitsantat manojavayumandini ..1.. Kumudkunjan vikas mandit disdis subwas kunjat alihanskok madhurchhandini .. Prafullit arvindpunj kokilkalsargunj gawat alimanjupunj vividhvandini ..2.. Naradashivasankathdhyas dhyaavat muni dharat aas chaahat pulinwas sakalduhkh nikandini .. naam lait katat paap munikinnanrishikalaap karat jaap parmanand mahaanandini ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-009
Paramananddasji
Ramkali
Prafullit bunn vividharang jhalkat yamunatanrag saurabh ghana aamodit atisuhavno ..
Prafullit bunn vividharang jhalkat yamunatanrag saurabh ghana aamodit atisuhavno .. Chintamani kanakbhoomi chhabiadbhut lataa jhoomi seetalmad atisugandh marut aavano .. 1.. Sarsahans shukchakor chitrit nrityat sumor kalakpot kokilakal madhur gavano .. jugal rasikavar vihaar parmanandachhabiapar jayati charuvrindavan param bhaavano ... 2....
Shree Yamunaji
NityaPad-009
Rasik-Surdasji
Ramkali
Sriyapunaji patit paavan karye ||
Sriyapunaji patit paavan karye || prathamahi jaba diyo darsan sakalpaatak harr‌yeye ..1.. Jaltarangan paras curr payapaan sou mukh bharr‌yeye .. Naam sumrat gaee durmati krishnajas vistar‌yeye .. 2.. Gopkanya kiyo majan lalgiridhar Baryon .. suur srigopal sumrat sakal kaarya sarr‌yeye ... 3...
Shree Yamunaji
NityaPad-010
Surdasji
Ramkali
Yeh jamuna gopalahi bhaaven ..
Yeh jamuna gopalahi bhaaven .. Jamuna jamtuna naam uchaarat dharmaraj taaki naan chalaavaben ..1.. Jey jamunako zaan mahatam waranwar pranaam karey |... tey jamuna avagahanmajjan chintit taap tankeju harey ..2.. Padmapuran kathaa yeh paavan dharni prati warah kahee .. Tirthamahatam zaan jagatguru sou parmanandas lahee ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-010
Paramananddasji
Ramkali
Yeh prasaad houn paaruun sreejmunaji ..
Yeh prasaad houn paaruun sreejmunaji .. Tumhare nikat rahaa nishvasar ramkushnagun gaauun..1.. Majan karoon vibhaljalpavan chintakales bahaauun .. Tihari kripaaten bhanuki tanaya haripad preet badhaaun ..2.. Binati karonyahi barr maagon adhman sanga bisaraaun .... Paramanandaprabhu sabsukhdata madangopal ladaaun ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-010
Paramananddasji
Ramkali
Tihaaro daras mohi bhaave sriyamunaji ..
Tihaaro daras mohi bhaave sriyamunaji .. Srigokulke nikat bahat hoe laharanaki chhabi aave ..1.. Sukhdeni dukkhaharani sreejmunaji jey janpraat uthh nhaave. Madanmohanjuki kharee hoo piyari patrani joo kahaave ... 2... Brindavanmenras rachyo haye mohan murali bajaaven .. Surdas prabhu tihaare milanakon veda vimal jass gaaven ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-010
Surdasji
Ramkali
Sreejmunaji adhamuddhaarani main jaani |
Sreejmunaji adhamuddhaarani main jaani | Godhansang shyamghansundar lalitatribhangi daani ..1.. Gangacharan parasaten paavan harsirchikur samani ... saat samudra bhed yambhagini hari nakhshikh laptani .. 2..| rasarasikamani nrityaparayan prempunjathkurani .. Alingan chumban russ vilasat krishnapulinarjadhani ... 3.. Greeshmritu sukhdet naath kunn sanga radhikarani .. Govindprabhuravitanaya pyaari bhaktimuktiki khaani ...4..
Shree Yamunaji
NityaPad-010
Govind Swami
Ramkali
Srijmunajiki mahima mopein varani naan jaaee ..
Srijmunajiki mahima mopein varani naan jaaee .. Sursuta ghanshyamvaran prafullit roop nikai.... 1.. Srihari gopavadhu dwij sub srigokulke larkai .. Vrajadhish prabhu aadi bhaktanakon sakalsiddhi sukhdai ...2..
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Vrajadhish
Ramkali
Tum summ or naan koee sreejmunaji ..|
Tum summ or naan koee sreejmunaji ..| Karo kripa mohi deen jaanaken niz vrajwaso hoyee ..1.. Rakho charan sharan taranitanaya janm aapada khoi .| Yeh sansar swaarthakon sabvidh sutbandhu sago naan koee ...2... Prembhajanmenkarat vidhnata sant santape soee | Taako sanga mohi sapane naan deeje maangat nayan bharroi ..3.. Garalpan daarat amritamen vishayarasason moee | Rasik kahai deen hoymangu lahar samudra samoi ..4...
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Rasik-Surdasji
Ramkali
Tihaaro daras houn paauun sreejmunaji ..
Tihaaro daras houn paauun sreejmunaji .. Srigovardhan srivrindavan vrajraj anga lagaauun ...1.. Dinn daspanch rahon srigokul thakuranighatahun nhaaun .. Daasan oopar karo kripa santanke sanga aaoon ..2..
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Vrajadhish
Ramkali
Jamunasi naheen koee dukkhaharani ..
Jamunasi naheen koee dukkhaharani .. Jaake snaanate mitat haye paap hotahe anand sukhraki joo karni ..1.. Mahima agaadh apaar inke guna bedpuran naan barani .. Kahat vrajpati tum saban koo samujaay chhoote yumder joe aave inki sharani ..2...
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Vrajadhish
Ramkali
Jamuna jamuna naam bhajo ..
Jamuna jamuna naam bhajo .. Harkhat karo aradhan inco orco panth tajo ..1.. Dehein sakal padarath tumakon inke naam rajo .. vrajpati Kii atihi piyari taate sakal singar sajo ....2...
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Vrajadhish
Ramkali
Nirakhat hii munn atee anand bhayo dekh prabhaat prabhakarkanya ...
Nirakhat hii munn atee anand bhayo dekh prabhaat prabhakarkanya ... Jalparsat hii sakal agh bhaaje jyaun hari dekh haranaki sanan‍yaa ..1.. Or jeevanakon auranaki gati merrie gati tou tumahi ananya .. 1.. Vrajpati kii tum atihi piyari tum sangamaten janhvi dhanya.
Shree Yamunaji
NityaPad-011
Vrajadhish
Ramkali
Jagatamen bamunaji paramkripal | binati karat turat sunlini
Jagatamen bamunaji paramkripal | binati karat turat sunlini Bhaye mopein dayal .. 1.... joe kouu majjan karat nirantar taatein darpatahen yamkal .. Vrajpatiki atee pyaari kalindi smarat hott nihal ..2...
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Vrajadhish
Ramkali
Jayati bhanutnaya charanyugal vandey..
Jayati bhanutnaya charanyugal vandey.. Jayati vrajarajanandpriye sarvada deit anand jyon sharadchande ..1.. Jayati sakalsukhkarini krishnamanharini srigokul nikat bahat mandey ... Jaake tata nikat hari rasmondallerchyo tahaan nrityat taataa thei thande .2.. jayati kalindagirinandini deit anandini bhaktake harat sub duhkh dandey .. chittamen dhyaan dhara mudit vrajpati kahein jayati yamune jayati nandanande ..3...
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Nanddasji
Ramkali
Namo taranitanaya parampuneet jagpavani krishnamanbhavani
Namo taranitanaya parampuneet jagpavani krishnamanbhavani Ruchirnama )| akhilsukhdayini sabasiddhihetu shriradhikarmanratikaran Shayama... 1.. vimaljal suman kananmodayut pulin atiramya priyavrajkishora ..
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Vrajadhish
Ramkali
Sreejmunaji tihaaro pulin mohi bhaaven ..
Sreejmunaji tihaaro pulin mohi bhaaven .. Surabrahmaadik dhyaan dhartahen sou supane nahin paaven..9.. Bich bich kunjasadan atisunder shyamashyam suhaaven .. Chahundis sakalful atee phoole guhi guhi kanth dharaaven | 2.. Kusumanke beejana joe sanvaare sakhiyan baanh duraaven . Surdas prabhu sabsukhsagardindin sobha paaven ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Surdasji
Ramkali
Jayati sriyamune prakatakalpalatike .. ashtavidh siddhi
Jayati sriyamune prakatakalpalatike .. ashtavidh siddhi Adbhutavaibhav sakal swajan vikhyaat swadhinpatike .. 1... Kelishramasuratpayarupavrajo putra payapaan dey vishwamaata .. Anga nootan karat pushti taba anusaratatridalaraskeliki amit daataa ..2.. Rahat yamdwarte mukt sukhchaarte namtrayakshar uchchaar keene.. Ubhayalilaavisht vrajapriya kumarika turyapriya badtarsarang bheene ..3.. anaavritbrahate sadaa vrit vhai rahikanakshakhavitapshamballi.. sadaa prafullit dwarkesh avalokke nitya Anand abhirpalli ...4...
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Nanddasji
Ramkali
Priyasang rangbhar curr vilase ..
Priyasang rangbhar curr vilase .. Suratarasasindhumen atihi harshit bhaee kamalajyon phoolate ravi prakaashe ..1.. Tanate manate praanate sarvada kartahai harisang mridulhase .. Kahat vrajpati tumasbanason samajaay mitte yamtras inahin upaase ..2...
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Vrajadhish
Ramkali
Sriyamunaji yeh vinati chita dhariye .. giridharlal
Sriyamunaji yeh vinati chita dhariye .. giridharlal Mukharvinderti janmajanm nita kariye..| 1.. vishasagar sansar visham sangaten mohi Uddhariye .. kaam krodh agyaan timir atee urantarate hariye ..2.. tumhare sanga Baso nijajansang roop dekh munn thariye .. gaauun guna gopallalke asht vyaadhite Dariye ..3.. trividh dosh harke kalindi aeka kripa curr dhariye... govindadas yeh Barr maange tumhare charan anusariye ..4..
Shree Yamunaji
NityaPad-012
Govind Swami
Ramkali
Srivrindavan mein yamuna sohe, jinake guna aru sobha nirakhat
Srivrindavan mein yamuna sohe, jinake guna aru sobha nirakhat Madanmohan piya mohe .. 1.... sadaa sanyog rahat inahi koo hariras sou atee paagi, 'rasik' kahey inke sumiran tein haricharanan anuraagi ..2....
Shree Yamunaji
NityaPad-013
Rasik-Surdasji
Bhairav
Sriyamuna karat kripa koo daan, joe kouu aavat daras tihaare
Sriyamuna karat kripa koo daan, joe kouu aavat daras tihaare Sub key raakhat maan ..| 9.... cully key jeev dosh bhandari karat tihaaro paan | bhaye Ananya sabahi orey tein sur muni karat bakhan ..2.. jey jan harilila adhikaari Karat tihaaro gaan, main matimand kahaan laun baranon rasikdas jan zaan ..3...
Shree Yamunaji
NityaPad-013
Surdasji
Bhairav
Sriyamuna janakon sukhakarani, sharan lait daivi jeevan koo tinn
Sriyamuna janakon sukhakarani, sharan lait daivi jeevan koo tinn Key koti dosh koo harni ..1.. pushtibhakti mein baadhak joe kachhu taakon ment bhaktiras Bharni, daas" kahey sarran houn aayo mahaa kalikal sindhu tein tarani ..2..
Shree Yamunaji
NityaPad-013
Vrajadhish
Bhairav
Namo devi yamune munn vachan karm karu sharan teree .
Namo devi yamune munn vachan karm karu sharan teree . Sakal sukhkarini bhavsindhutarini, darsan tein katat hain karm berry ..1.... abhay pada dayini bhakt munn bhayini, curry kripa pooriye saadh merrie, Deejiye bhaktipad lalgiridharanki, kaatiye vishay krishnadas* kerrie ..2..
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Krishnadasji
Bhairav
Curry pranaam yamunajal lahiye, srivallabh-padaraj prataap tein,
Curry pranaam yamunajal lahiye, srivallabh-padaraj prataap tein, Sriyamuna mukh kahiye ..1.. pooran purushottam vraj prakate inahuun prakatyo chahiye.. Joe jan laksh dharaa tein oonchon, ravimandal tein bahiye.. 2..| nandasuban aroo kalindanandini Darsan riputan dahiye 'haridas' prabhu yeh sukh sobha nayanan hii mein rahiye ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Nanddasji
Bhairav
Sriyamunaji param kripal kahaave, darsan tein agh doori jaat hain
Sriyamunaji param kripal kahaave, darsan tein agh doori jaat hain Harilila sudhi aave ..1.. jey jan tere nikat basat hain nandanavan russ paaven, jeev Kritya dekhat nahin kabahuun apano paksh dridhaave ..2... kartumkartumanyathaakartu yeh suna Munn lalchaave, 'rasikdas' koo daas jaaniyen taatein baha jass gaaven ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Rasik-Surdasji
Bhairav
Sriyamunaji nirakh sukh upjat, sanmukh vundavipin suhaaye,
Sriyamunaji nirakh sukh upjat, sanmukh vundavipin suhaaye, Srivishrant vallabhaju kii baithak, nirmal jall yamuna key nahaaye ..1.. bhujatrang Sohat atee neeke, bhanwar kankan suhaaye, vrajpatikeli kahaa kavi barane, shesh Sahakhramukh paar naan paaye .. 2.. shramjal sahit agaadh maharas, lilasinthu tarangan Chhaaye, sakal siddhi alaukik daataa, jey jan taki charnan chita laaye ....3... Ravimandal dwaar hoy prakati, giri kalind sir tein vraj dhaaye, haridas' prabhu sobha Nirakhat munn crum vachan inke guna gaaye ..4..
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Haridas
Bhairav
Joe koee shree yamuna naam sambhaare, taako daras paras kouu karahin
Joe koee shree yamuna naam sambhaare, taako daras paras kouu karahin Vaahi koo way taare ..1.. bhakt kii mahima barani naan sakey yama haa haa curry haare, “chaturbhuj' prabhu giridharan lalco nitprati vadan nihaare ..2...
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Chaturbhujdasji
Bhairav
Kalindi kalikalmash harni, ravitnaya yamanuja sthaama
Kalindi kalikalmash harni, ravitnaya yamanuja sthaama Mahasundari govindgharni ...9.. jaya yamune jaya krishnavallabha patitan koo paavan Bhavtarni, sarnagat koo deit abhay pada janani tajat jass sutaki karni ...2.. Seetal mund sugandh sudhaanidhi dhaaee dhara bapu uttar dharni, parmanand' prabhu param Paavani yug yug saakh nigam nita varani .. 3..
Shree Yamunaji
NityaPad-014
Paramananddasji
Bhairav
Dadhike matware kaanh kholo que‍yon naan palaken..
Dadhike matware kaanh kholo que‍yon naan palaken.. shish mukutki lataa chhuti aur chhuti alaken ..1.. Suranaramuni dwaar thaade daras kaaran keelaken .. Nasikako motee sohe beach laal lalaken .. 2.. Cutty pitambar muralikar shravan Kundal jhalaken .. surdas madanmohan daras deho bhalaken ...3..
Jagayeve
NityaPad-015
Surdasji
Bibhaas
Chalat nyaari naval yamune. gaay vrajbhakt key bhaav koo dekhi
Chalat nyaari naval yamune. gaay vrajbhakt key bhaav koo dekhi Key, bhaav sahit tahaan karat gavane ..1.. aaee vrajbhoop piya bhaav upjaab hii, Jalsthal siddh douu karat ravane, nirakh sobha haridas' nisdin yeh, munn Crum vachan curry sees namane ...2..
Shree Yamunaji
NityaPad-015
Haridas
Bilawal
Namo namo jayati sriyamune, jaya kalindi pulin manohar,
Namo namo jayati sriyamune, jaya kalindi pulin manohar, Syamasyam karat hain rabane ..1.. jalkrida karat tere tata, tum summ kouu naheen Teenon bhavane, surner muni key dhyaan naan aavat sou prabhu tihaare grih gavane ...2.. tum Tou paramkripalu jagjanani, patitan koo paavan bhavtarni, saakh nigam puranan Barni, suur' prabhu key munn koo harni ..3...
Shree Yamunaji
NityaPad-015
Surdasji
Bhairav
Sriyamunapan karat hii rahiye, vraj basavabo neeko laagat haye
Sriyamunapan karat hii rahiye, vraj basavabo neeko laagat haye Loklaj doo:kha sahiye ..1.. srivallabh srivitthal giridhar gawat sub sukh Paiye, vrajpati' mukh avalok mahasukh darsan doog naan adhaiye ..3..
Shree Yamunaji
NityaPad-015
Vitthalji
Bilawal
Bhor bhayo jaago nandanand .. sanga sakhaa thaadhe jagwand ...1..
Bhor bhayo jaago nandanand .. sanga sakhaa thaadhe jagwand ...1.. Surbhin paya hita vats pivaaye .. panchhi youth dasondish dhaaye ..2.. Muni surr takey tamchar swarhar‌yeye .. sithildhanush ratipatigahi daar‌yeye .. 3.. Nishihighati ravirath ruchiraje || chand maleen chakai ratisaje ...4.. Kumudini sakuchi vaarij phoole ... gunjat firat aliganjhoole ..5... darsandeho muditanarnari.. surdas prabhudevamurari ..6..
Jagayeve
NityaPad-015
Surdasji
Bibhaas
Utho merey laal gopal ladley rajani veeti bimal bhayo bhor ..
Utho merey laal gopal ladley rajani veeti bimal bhayo bhor .. Ghar ghar dadhi mathat gopika dwij karat vedaki sore .. 1.. karo kaleu dadhi or Odan mishree meva parosun or ..aas karann prabhu mohan tum parr vaaron tunn munn Praan akor ..2..
Jagayeve
NityaPad-016
Vrajadhish
Bhairav
Sehera dharey-taba praat hii kunj mahal sejan tein aalsakon taja
Sehera dharey-taba praat hii kunj mahal sejan tein aalsakon taja Dulhani jaagi.. atee shram sithil anga dekhiyat haye shyam sunder adharan russ Paagi .. 1.. beenjana byaar karat lalita leey shram jall mukhaten ponchhan laagi.... dekh Dekh musikaat paraspar kahat laal lochan anuraagi ...2.. jaagi dulhe sanga raine Sub eyam keli sukh sadaa suhagi .. jan trilok prabhuson rati maani kouu naan Aisee badbhagi ... 3...
Jagayeve
NityaPad-016
Vrajadhish
Bibhaas
Jaago gopallal duho dhauri gaiyaan .. sadadoodh muth pivo
Jaago gopallal duho dhauri gaiyaan .. sadadoodh muth pivo Ghaiyaan..1.. bhor bhayo vann tamchar boley .. gharghar gope bugger sub khole ....2.. Gopi raee mathania dhove ..| apano apano dahyo vilove ..3.. sangke sakhaa Bulaavan aaye... krishnanam lele sub gaaye ..4.. bhushan vasan palat paharaaun.. Chandantilak lalaat banaauun ...5.. chaturbhuj prabhu srigovardhandhari .. mukhchhabipar Balgai mehtari ...
Jagayeve
NityaPad-016
Chaturbhujdasji
Bhairav
Balkrishna jagahu merey pyaare ..dhru... baithi sez kahati haye janani .
Balkrishna jagahu merey pyaare ..dhru... baithi sez kahati haye janani . Baar baar mukhakamal nihaare .. 1.. sunyo vachan maataa koo jaba hii . tanik tanik Douu nain ughaare ..2.. liye uthaay ank bhari taba hii .. ushnodak sou vadan Pakhaare...3.. makhan mishree aur malaai | otyo doodh tum lehu dulaare ..4.. Vividh bhaanti pakwan mithaai . aanan mell apunpo baare ..5.. mukh parkhaari Jhaguli paharaai. shir oopar chautani jaba dhaare ....6.. dolat ajir mudit manmohan. “brazajan' oat bhaee joo nihaare ....7..
Jagayeve
NityaPad-016
Manmohan
Bhairav
Jaagiye gopallal janani balzai .. utho taat praat bhayo
Jaagiye gopallal janani balzai .. utho taat praat bhayo Rajniko timir gayo terat sub gwalball mohanakanhai ... 1... Utho merey anandkand gaganchand mandbhayo prakatyo anshuman bhaanu-kamalane sukhdai .. Sakhaa sub poorat venu tum binaa naan chhoote dhenu utho laal tajo sez sunder varrai ....2.. Mukhate patdurkiyo yashodako darsadiyo or dathi manglio vividh russ mithaai .. Jewat douu ramshyam sakal mangal gunanidhaan thaarmen kachhu jooth rahee mandas paain ... 3...
Jagayeve
NityaPad-016
Mandas
Bhairav
Laalan jagoho bhayo bhor ..
Laalan jagoho bhayo bhor .. Doodh dahee pakwan mithaai leeje makhan rotty boor .. 1... Vikase kamal vimal vaani sub bolan laage panchhi chahun or .. Rasikpreetmason kahat nandrani uthh baithoho nandkishore .2..
Jagayeve
NityaPad-017
Rasik-Surdasji
Bhairav
Jagoho tum nandkumar |
Jagoho tum nandkumar | Balbal jaaun mukharvindaki gosut mello karo shungar .. 1.. Aaj kahaa sowat tribhuvanpati or vaar tum uthat savaar.. Warambar jagawat maataa kamalanayan bhayo bhawan ujaar .. 2.. Dadhi mathon navneet dehon sangsakha thaade singhdwar .| Utho kyon mohi vadan dikhaavo surdaske praan aadhaar ...3..
Jagayeve
NityaPad-017
Surdasji
Bhairav
Lalit laal srigopal soiye naan praatkaal yashoda maiya lait balaiya bhor bhayo baare..
Lalit laal srigopal soiye naan praatkaal yashoda maiya lait balaiya bhor bhayo baare.. Utho deva karoon sev jaagiye devadidev nandrai duhat gaay peejiye paya pyaare ..1.. Raviki kiran prakat bhaee utho laal nisha gaee dashadhimathat jahaan tahaan gawat guna tihaare .. Nandkumar uthhe vihas kripadrishti sub paye varashyugal charan kamalan parr parmanand vaare .. 2..
Jagayeve
NityaPad-017
Paramananddasji
Bhairav
Bhor bhayein bal jaauun jaago nandananda .. tamchar khaga karat ror
Bhor bhayein bal jaauun jaago nandananda .. tamchar khaga karat ror Avaneepen hott sore taraniki kwiran tapein chand bhayo mandaa ..1.. Bhayo praat rajnigai chakvi anand bhaee wegg mochan karo surbhikul fandaa ). utho bhojan karo mukut maathen dharo sakhin prati daras deho roopanidhi kandaa ..2.. Triya dadhimathan karein madhure swar shravan dharein krishnagun vimal yash kahat ananda .. Nijajanayan aadhaar jagjivangunan gunkathanakon kahat shruti chhanda ... 3...
Jagayeve
NityaPad-017
Nanddasji
Bhairav
Uthhe nandlal sunat janani mukh-vaani ..
Uthhe nandlal sunat janani mukh-vaani .. Aalas bharey nayan uthhe shobha kii khaani ..|1..| Gopijan thakit bhaee chitwat sakhee thaadhi .. Nayan curr chakor chandavadan preet baadhi ..|2.. Maataa jall jhaari liye kamalmukh pakhoaren .. Mirhu koo paras karat aalas vichaaren ..3.. Sakhaa dwaare thaade sub teratahen tumakon ... Yamunatat chalo sthaam chaaran godhanakon ..4.. Sakhaa sahit jebat bal bhojan Kachhu keeno .. surasyam haldharsang sakhaa boll leenon ..5..
Jagayeve
NityaPad-018
Surdasji
Bhairav
Utho hoe nandkumar bhayo bhansar jagawat nandrani .. jhaarike
Utho hoe nandkumar bhayo bhansar jagawat nandrani .. jhaarike Jall vadan pakhaaro suta kahi sarangghani ...9..| makhan rotty or meva bhaave sou Leeje aanee .. surdas mukh nirakh yashoda munn hii munn sihani ... 2..
Jagayeve
NityaPad-018
Surdasji
Bhairav
Jaago jaago merey jagat ujiyaare ..
Jaago jaago merey jagat ujiyaare .. Koti madan vaaro musakani parr kamalanayan akhiyan key taare ..1.. Surbhi vachchh gopal nishank. leey yamuna key teer jaao merey pyaare ..|. Parmanand kahat nandrani duranjin jaao merevrajarkhavbare .. 2...
Jagayeve
NityaPad-018
Surdasji
Bhairav
Jaagiye gopallal anandanidhi nandbal yashomati kahey waranwar bhor bhayo pyaare .
Jaagiye gopallal anandanidhi nandbal yashomati kahey waranwar bhor bhayo pyaare . Nayanakamalase vishal padhat vapikamral madanalalit vadan oopar koti varidare .. 1.. Oogat aroon vigat sherberry shashiki kiran heane deep maleen chheen jhuti samooh taare .. Maanon gyaan ghana prakaash veete sub bhavavilas aas traas timir tosh tarani tej jaare .. 2 Bolat khaga mukhar nicker madhurghosh prati sunon param pranjeevan dhanmere tumbare .. Maanon bandee munisoot boond magadhgan birad badat jaya jaya jaya jayati yash tumaro uchchaare |3.. vikasat kamlawali chaley fandchanchareek gunjat kalmadhur dhwani tyag kanjan nyaare .. Manombairagya paay shoke koopgrah vihaay premmatt firat bhutya gunat guna tihaare ....4.. Sunat vachan priya rasal jaage atishay dayal bhaage janjal vipul duhkh kadambatare .. Tyag bhramkand hoond nirakhaken mukharvind surdas atianand mete madbhaare ..5...
Jagayeve
NityaPad-018
Surdasji
Bhairav
Praatasmein ghargharte dekhanakon aanihen gokulnari ..| apano krishna
Praatasmein ghargharte dekhanakon aanihen gokulnari ..| apano krishna Jagaay bashoda anand mangalkari ..1.. sub vrajkulke praan jeevandhan Yasutaki balhari .. aaskaran prabhu mohannagar girigovardhandhari ..2..
Jagayeve
NityaPad-019
Aaskaran
Bhairav
Jaagiye gopallal pragat bhayo hans baal mitt gayo andhkaar
Jaagiye gopallal pragat bhayo hans baal mitt gayo andhkaar Utho janani mukhdikhai .. mukulit bhaye kamaljal kumud vundavan vihal Metojanjal trividhtaap tunn nashai ..1... thaade sub sakhaa dwaar kahat nandke kumar Teratahen warwar aaiye kanhai .. gaiyan bhaee badiwar bharbhar paya thanan bhaar bachhara Gankar pukaar tum binn yadurai ..2..| taate yeh atak paari dohan kaaj hankari Uthh aavo que‍yon naan hari bolat balbhai.. mukhate putt jhatak daar chandavadan dey ughaar Yashumati balharjai lochan sukhdai ...3.. thenu duhan chaley dhaay rohineekon Laee bulaay dohni mohi dey mangaay tabahinle aaeen.. bachhara diyo thanalgaad duhat Baithaken kanhai hasatahai nandrai tahaan matadou aaee ..|4.. kahun dohni kahoon dhaar sikhwat nand warwar vaha chhabi nahi parwar nandghar badhaai .. taba haldhar kahmo Sunaay dhenu vann chalo livaay meva leaney mangaay vividh russ mithaai ..5.. jembat Balram sthaam santanke sukhad dhaam dhenu kaaj nahi vishram yashoda jalalaai .. Syathaam raam mukh pakhaar gwalball laye hankaar yamunatat munn vichaar gaayan Hakrai ..6.. shung shankh naad karat murali swar madhur bharat vrajangana munn harat Gwal gawat sughrai .. bundavan surt jaay dhenu charat trinn aghaay shyam harakh Paay nikhar suraj balzai ..7..
Jagayeve
NityaPad-019
Surdasji
Bhairav
Chiraiya chuhchahanni suna chaktaiki baani kahat yashoda raani jaago merey laalaa.
Chiraiya chuhchahanni suna chaktaiki baani kahat yashoda raani jaago merey laalaa. Raviki kriran jaani kumudini sakuchani kamalan vikasani dashimthembala ..1.. Subal sridama toke ujjwal busson pahaharkhen dwarenthade teratahe baal gopala .. Nandadas balhari utho que‍yon naan giridhari sub kouu dekhyo chaahe lochan vishala .. 2..
Jagayeve
NityaPad-019
Nanddasji
Bhairav
Jaagiye gopallal dekhon mukh tero ..
Jaagiye gopallal dekhon mukh tero .. Paachhen grih kaaj karon nitya name mero ...1.. Aroon disha viroogat nisha uday bhayo bhaan .. Kamalanaten bhramar udey jaagiye bhagwan .. 2.. Bandijan dwaar thaade karat yash uchchaar.. Saras bhed gaavatahen leela avtaar ..3.. Parmanand swami gopal param mangalroop .. Veda puraan gaavatahen leela anoop ....4..
Jagayeve
NityaPad-019
Paramananddasji
Bhairav
Jaagiye gopallal gwal dwaar thaade.. rainandhkar gayo chandrama
Jaagiye gopallal gwal dwaar thaade.. rainandhkar gayo chandrama Maleen bhayo taaregan dekhiyat nahee tarani kiran baadhe ..1.. Mukulit bhaye kamaljal bhawar gunjat pushpamal kumudini kumalanni .. Gandharv gunagaan karat snan daan name dharat harat sakal paap badat veda vipra vaani .2.. Bolat nand barwar mukh dekhoon tuv kumar gaayan bhaee buddy vaar brindavan jebon | janani kahat utho laal jaanat jiya rajani taat surdarprabhu gopal tumakon kachhu khevo ..3..
Jagayeve
NityaPad-019
Surdasji
Bhairav
Praatasame krishna rajeev lochan.. sanga sakhaa thaade gau mochan ..1..
Praatasame krishna rajeev lochan.. sanga sakhaa thaade gau mochan ..1.. Vikasat kamal ratat alie senii ..| utho gopal guhenr teree baini . 2.. Kheen khaand ghrit bhojan keeje .. sadya doodh dhauriko peeje ..3.. Sutahi zaan jagawat raani ..paramanandaprabhu sub sukhdani ..4..
Jagayeve
NityaPad-020
Paramananddasji
Bibhaas
Jaago krishna yashodaju bolein yeh osar kouu soveho ..
Jaago krishna yashodaju bolein yeh osar kouu soveho .. Gawat guna gopal gwalini harkhat dahlo viloveho ..1.. Godohan dhwani purraho vraj gopi deep sanjoveho .. Surbhi hoonk vachhroova jaage anmish margajobenho ..2.. Venu madhur dhwani mahuvar vaaje bett gahe curr seliho .. apani gaay Sub gwal duhatahen tihari gaay akeli hoe ..3.. Jaage krishna jagat key jeevan aroon nayan mukh soheho .. Govind prabhu duhat dhenu dhori gopbadhu munn moheho ..4...
Jagayeve
NityaPad-020
Govind Swami
Bibhaas
Janani jagawat utho kanan‍haaee .. prakatyo tarani kiran gann
Janani jagawat utho kanan‍haaee .. prakatyo tarani kiran gann Chhaai...1.. aavo chandra badan dikhrai .. warbar janani balzai .. 2... sakhaa dwaar Sub tumahi bulawat .. tum kaaran humm dwaare aavat ..3.. surastham uthh darshan Deenho .. maataa dekh mudit munn keynho ..4..
Jagayeve
NityaPad-020
Surdasji
Bhairav
Yeh bhayo paachhilo pahar. kaanh kaann‍hh cutty terron laage baava
Yeh bhayo paachhilo pahar. kaanh kaann‍hh cutty terron laage baava Nandmahar...1.. gopavadhu dadhi manthan laagi gopan purey venu || utho balshyam bachruwa Mello rambhan laagi thenu ..2.. brahm muhurat bhayo savaaro vipra padhan laage veda .. Parmanandasako thakur gokulke duhkh chhed .. 3..
Jagayeve
NityaPad-020
Paramananddasji
Bibhaas
Hariju koo darsan bhayo sabero....
Hariju koo darsan bhayo sabero.... Bahut laabh paaungiri maidaho bikego mero ..1.. Gully sankari aeka janeki bhatu bhayo bhata bhero .. Dey ank chalisayani gwalin kamalanayan phir hero .. 2.. Bhorahi mangal bhayo bhaturihe sabkaj bhalero.. Paramanandaprabhu mille achaanak bhavsagarko bero ..3..
Jagayeve
NityaPad-021
Paramananddasji
Bibhaas
Bhor bhaye yashodaju boley jaago merey giridharlal ... ratna
Bhor bhaye yashodaju boley jaago merey giridharlal ... ratna Jatit singhasana baitho dekhanakon aanyi vrajbal ... 1.. niyaren aaya sufenti khenchat Bohor‌you hari dhampat badan rasal .. doodh daheen makhan bahu meva bhamini bharbhar Laaee thaal ..2.. taba harkhat uthh gaadi bethe karat kaleu tilakade bhaal .. devi Aarti utaarat chaturbhujdas gaaven geet rasal ..3..
Jagayeve
NityaPad-021
Chaturbhujdasji
Bibhaas
Houn parbhaat samein uthh aaee kamal nayan tumhaaron dekhan mukh ..
Houn parbhaat samein uthh aaee kamal nayan tumhaaron dekhan mukh .. Goras vechan jaat madhupuri laabh hoy marag paauun sukh .. 1.... kamalanayan pyaarokarat kaleu neck chitey motanaki jerukh .. Tum sapane mein milakain vichhure rajnijanit kaason kaheeyen duhkh ..2.. Preeti joe aeka lalgiridharason prakat bhaee abaay janaai .. Paramanandaswamy naagar nagrison mamanasa aroojhaai ... 3...
Jagayeve
NityaPad-021
Paramananddasji
Bibhaas
Uthhe praat: alsaat kahet meethi totri baat mangtahe sadd
Uthhe praat: alsaat kahet meethi totri baat mangtahe sadd Makhan laaihen yashodamat ... vaajat nupur suhaat naachat trailoknath dekhat sub Gopi gwal naaheenen aghaat .. 1.. nandanandan sukhdai chirjiyori kanhai nirakhat Mukh yaa dhotako jeejatahen maaee .. balkeli dekhan aaee rome rome sachupai Vallabh mukh harakh nirakh lait hein balaai ...2..
Jagayeve
NityaPad-021
Vrajadhish
Bibhaas
Jagaavan aavegi vrajnari atee rasrang bharee .. atihi roop
Jagaavan aavegi vrajnari atee rasrang bharee .. atihi roop Ujagar naagar sahaj shungar curry ..1.. Atihi madhu swar gawat mohanlalakon Chittahare .. muraridas prabhu turt uthh baithe leaney laay garey ..2..
Jagayeve
NityaPad-021
Vrajadhish
Bibhaas
Laal hii naanhi jagaay sakat sunason batasjani .. apane
Laal hii naanhi jagaay sakat sunason batasjani .. apane Zaan ajahu kaana maanat sukh rajani ..1.. jaba jaba houn nikat jaauun rahat laag Lobha.. tanaki soodhi bisar gaee dekhat mukh shobha ...2.. vachananako jiya bahut Karat soch manthadhi .. nayanan nayan vichaar parey nirakhat roochi baadhi ...3.. yeh Vidh badnarvind yashumati jiyabhaave .. surdas sukhaki raas kahat naan Baniaave ..4..
Jagayeve
NityaPad-022
Surdasji
Bibhaas
Praatasmein navkunj dwaar vhai lalitaalalit bajaai beena ..
Praatasmein navkunj dwaar vhai lalitaalalit bajaai beena .. Podhesunat syaam srisyama dampati chatur naveen navina .. 1.. Atee anurag suhag bharey dou cock kalaa joe praveen praveena .. Chaturbhujdas nirakh dampati sukh tunn munn dhana nyonchhaavar keena ... 2...
Jagayeve
NityaPad-022
Chaturbhujdasji
Bibhaas
Bhor bhayo jaago nandanand .. sanga sakhaa thaadhe jug bund ..1..
Bhor bhayo jaago nandanand .. sanga sakhaa thaadhe jug bund ..1.. Surbhin paya hita vats pivaaye .. panchhi youth dason dish dhaaye ....2.. muni saratke tamchar swar haarye | sithil dhanush rati pati gahi daar‌yeye .. 3.. Nishahi ghatee ravirath roochi raaje .. chand maleen chakai rati saaje ...4.. Kumudini sakuchi vaarij jhoole .. gunjat firat aligan jhoole ..5.. Darshan deho mudit narr naari | surdasprabhu deva murari ..6...
Jagayeve
NityaPad-022
Surdasji
Bibhaas
Praat samay uthh sowat sutako badan ughaarat nand .. rahi naan sakey
Praat samay uthh sowat sutako badan ughaarat nand .. rahi naan sakey Atise akulaane nayan nishaake ind ..1.. shubhra sez madhyate mukh nikre garh Timir mitt mund . manahun payonidhi mathan phene futt daee dikhaai chand ...2.. sunat Chakor suur uthh dhaae sakhijan sakhaa suchhand .. rahee naan sudhi shareer adheer munn peevat Kieran makrand ..3..
Jagayeve
NityaPad-022
Surdasji
Bibhaas
Jaago jaago hoe gopal ..
Jaago jaago hoe gopal .. Nahin atee soiye bhayo praat param suchi kaal ..1.. Phir phir jaat nirakh mukh chhin chhin sub gopanke baal ... Winn vikasat maano kamalko shh tey jyon madhukarki maal ..2.. Joe tum mohin patyau surprabhu sunder syaam tamaal ..| tou uthiye aapan avalokiye tyaj nidra nayan vishal ... 3..
Jagayeve
NityaPad-022
Surdasji
Bibhaas
Praatasmein jaagi anuraagi sovatahu teeri sthaamjooke sangiya ....
Praatasmein jaagi anuraagi sovatahu teeri sthaamjooke sangiya .... Cheer sambhaarat uthiri dakshin curr vaam bhuja farki bhar angiya ..1.. bhaalmen suhag bhaari chhabi upjat nyaari pahare kasumbhi saaree sothe rung maniya .. Agraswamy laad ladaai bahut keaney badaai phooli phooli firat atihi saga magiya ...2..
Jagayeve
NityaPad-022
Agraswami
Bibhaas
Praatasmein bhayo samliaho jaago .. gaay duhunakon bhajan
Praatasmein bhayo samliaho jaago .. gaay duhunakon bhajan Mango .. 1.. ravike uday kamal prakaase .. bhramar uthh chaley tamchar bhaase .. 2.. gope Vadhu dathadhi manthan laagi ... harizuki leela raspagi ..|3.. bikasat kamal chalat Atee senii ..| utho gopal guhuun teree benny .. parmanandas munn bhaayo.. charan Kamal rajate kshanpaayo ..5...
Jagayeve
NityaPad-022
Paramananddasji
Bibhaas
Jaag houn bal gaee mohan .. tere kaaran sthaam sunder naee murali laee ..
Jaag houn bal gaee mohan .. tere kaaran sthaam sunder naee murali laee .. Gwal baal sub dwaar thaade bair banaki bhaee ..| Gayanke sub bund chhoote dugger banakun gaee ..2.. Peet putt curr door mukhaten chhaand dey alsai .. Atee anandit hott yashumati dekhi yuti nitya naee .. 3... Jaago jangam jeev pashu khaga or dwaj sabai .. soorke prabhu daras deeje hott anand maee ...
Jagayeve
NityaPad-023
Surdasji
Ramkali
Mein jaanyo jaagi kanhai taate bashumati tere ghar aaee merey pichhvaare
Mein jaanyo jaagi kanhai taate bashumati tere ghar aaee merey pichhvaare Vesei suranason tinhumadhur murali bajaai ...1.. janam safal curr vinati chitt dhara Apane kanhkin deho jagaai | leey uchhang mohanakon yashumati aangan thhaadi gopi Mukh dekhat hansat rasik balzai ..2..
Jagayeve
NityaPad-023
Rasik-Surdasji
Bibhaas
Bhor bhayo jagoho lalana kahaa tum ajahu rahey hoe soy ..
Bhor bhayo jagoho lalana kahaa tum ajahu rahey hoe soy .. Peo dhaar apani dhoriki jaason deh bal hoy ....1.. benny guhuun dethh drinn anjan Meesbinduka mukh dhoy ..! hasat vadan sukh sadan nihaanon naanhi naan‍hhee datiyaan Doy ..2.. terat gwal baal khelnakon gorambhanahun hoy .| drajajan sub thhaadi mukh Dekhat atee atur sub koya ..3.. uthh baithe lae god yashoda sunder suta tihan Loy.. rasik preetam laage garein janneepen maangat rotty roy ..4...
Jagayeve
NityaPad-023
Rasik-Surdasji
Ramkali
Praatsamay uthh chalhu nandan grih balram krishna mukh dekhiye |.
Praatsamay uthh chalhu nandan grih balram krishna mukh dekhiye |. Aanandamen dinn jaay sakhiri janm sufal curr lekhiye ...1.. pratham kaal hari Anandkari paachhe bhawan kaaj keejiye .. ramkrishna punn banahin jaayage charan Kamal raja leejiye ..2.. aeka gopika vrajmein sayani sthaam mahatam soijane ... Parmanand prabhu badyapi baalak narayan curr maane ...3....
Jagayeve
NityaPad-023
Paramananddasji
Bibhaas
Jagaave yashoda maiya jaago merey laalaa.. dathi mishree velabhar
Jagaave yashoda maiya jaago merey laalaa.. dathi mishree velabhar Laaee uthoho kaleu karoho gopal ... 1.. goo dohanki bhaihe biriya terat sakhaa Sangke gwala .. aaskaranprabhu mohan naagar mukh dekhan aaeen vavrajbala ..2..
Jagayeve
NityaPad-024
Aaskaran
Ramkali
Jaagiye vrazarajkunwar kamal kosh phoole .. kumudini jiya
Jaagiye vrazarajkunwar kamal kosh phoole .. kumudini jiya Sakuch rahee bhungalata jhoole ..9.. tamchar khaga karat ror bolat banrai .. rambhat Gaumadhur naad vachh chapaltai ..2.. ravi prakaash vidhu maleen gawat vrajnari .. Suur srigopal uthhe param mangalkari ... 3...
Jagayeve
NityaPad-024
Surdasji
Bilawal
Cone purry nandlaalen baan .. praatasmein jaaganaki viriyaan
Cone purry nandlaalen baan .. praatasmein jaaganaki viriyaan Sovatahen pitambar taana ..1.. maat yashoda kabaki thhaadi leey odan bhojan ghrit Saan .. utho syathaam kaleu keeje sunder vadan dikhaao aana ..2.. sanga sakhaa Sub dwaaren thaade madhuvan dhenu charavan zaan ..| surdas atihi alsaane sovatahen Ajahu nishiman ...3...
Jagayeve
NityaPad-024
Surdasji
Bilawal
Mainhariki muratni bunn paaee .. suna yashumati sanga chhaand aapano
Mainhariki muratni bunn paaee .. suna yashumati sanga chhaand aapano Kunwar jagaay denahon aaee ...1.. suna triya bachan vihas uthh baithe antaryami kunwar Kanhai .. muralike sanga hutee merrie pahunchi dey raadhe vrishbhan duhaai ..2.. mein nihaar Neechi naheen dekhi chalo sanga dein dhore bataai .. baadhi preeti madan mohanason ghar baithe Yashumati bohorai ..3.. paayo param bhaavato jiyako douu padhe aeka chaturai .. Parmanandas jaahi boojho jinn yeh keli janm bhargai ...4..
Jagayeve
NityaPad-024
Paramananddasji
Ramkali
Mukh dekhnahon aaee lalco kaal mukh dekh gaee dathibechan
Mukh dekhnahon aaee lalco kaal mukh dekh gaee dathibechan Jaatahi gayohe vikaai ..1.. dinate doonon laabh bhayo ghar kaajar vachhiya jaaee .. Aaihon dhaay thambhaay sathaki mohan deho jagaai ..21... suna priya bachan vihas Uthh baithe naagar nikat bulaai .. parmanand sayani gwalini sensanket Bataai ..3..
Jagayeve
NityaPad-024
Paramananddasji
Ramkali
Nandanandan bundavan chand .. yeh kahee janani jagawat laalahi jaago
Nandanandan bundavan chand .. yeh kahee janani jagawat laalahi jaago Hoe merey anand kanda ...1.. aalas bharey uthhe mammohan chalat chaal thumak atimand ... Paunchhabadan ambaraten jasomati heerde lagaay upajyo anand ....2.. sub tavrajasundari Aaee dekhanakon darsan hott meetyo duhkh dwand .. bratipati srigopal paripuran Jaako jass gawat shruti chhand .. 3..
Jagayeve
NityaPad-025
Vrajadhish
Bhairav
Jaago mohan bhor bhayo | bikse kamal kumudani mundi tamcharko
Jaago mohan bhor bhayo | bikse kamal kumudani mundi tamcharko Sur haas gayo ... 1.. terat gwalball sakhaa thaade purav dish pangati udayo .. sunat Bachan jaage nandanandan suur janani uchchang layo ..2...
Jagayeve
NityaPad-025
Surdasji
Bhairav
Aalas bhor uthiri sejaten karsun meedat akhiyaan ....
Aalas bhor uthiri sejaten karsun meedat akhiyaan .... Sagari raine jaagi piyake sanga dekhat chakit bhaee sakhiyaan . 1.. Kaajar adhar kapolan pee luggy haye rachee mahawar nakhiyan .. Rasik preetam darpan leey pyaari cheer sanvaar mukhadhakiyan ..2..
Jagayeve
NityaPad-025
Rasik-Surdasji
Lalit
Nandke laal uthhe jabsoye .. dekh mukharvindaki shobha
Nandke laal uthhe jabsoye .. dekh mukharvindaki shobha Kaho kaake munn dheeraj hoye ..1.. muni munn harran yuvatiko bapuri rati pati jaat Maan sub khoye .. ishdahas dashan dyuti bikasat maanik ope dharey jaano Poye .. 2.. navalkishore rasik chudamani marag jaatalet munn goye .. surdas Munn harran manohar gokulwas mohe sub loye ...3..
Jagayeve
NityaPad-025
Surdasji
Bilawal
Sowat aaj awaar bhaee ... utho merey lalahon balhari bhaanu
Sowat aaj awaar bhaee ... utho merey lalahon balhari bhaanu Uday bhayo raine gaee ..1..| thhaadi maheri jagavataharikon badan udhaar nihaar laee ... Sundarshyam sakhaa tohi bolat khelnakon anand maee ..2.. hoonkat gaay lait Vachhroova jaay khirak karo ghosh laee .. surdasgopal uthhe jaba keli sakhaa Sanga karat naee ..3...
Jagayeve
NityaPad-025
Surdasji
Bilawal
Houn parbhaatasmein uthaai kamalanayan tuharo dekhanmukh ..
Houn parbhaatasmein uthaai kamalanayan tuharo dekhanmukh .. Gorasvechan jaat madhupuri laabh hoy marag paaruunsukh ..1.. kamalanyanpyaro Karatkaleu nenkachite motankijerukh .. tumasapane mein milke vichhure rajani Janitkason kaheeye duhkh ...2.. preeti joe eklal giridharason prakatbhai abb Aayajanai .. paramanandaswamy nagarnagarison massa arujhaai .. 3..
Jagayeve
NityaPad-025
Paramananddasji
Bhairav
Karo kaleu ramkrishna mill kahat yashoda maiya ....
Karo kaleu ramkrishna mill kahat yashoda maiya .... paachhen vachh gwal sub lekein chalo charavan gaiya .!1.. payas sitaa ghrit surbhinako ruchikar bhojan keeje .. Jagjeevan vrajraj ladile jananikon sukh deeje ..2.. Seismukut cutty kaachhani peet busson urr dhaaro.. Curr lakutile murali mohan manmath darpanivaaro ..3.. Mrigamad tilak shravan kundal mani kaustubh kanth banaavo .. Parmanandasako thakur brazajan moud badhaavo |.4..
Kaleoon
NityaPad-026
Paramananddasji
Bhairav
Jayati aabheer nagri prananathe ..
Jayati aabheer nagri prananathe .. Jayati vrajraj bhushan yashomati lalan deit navneet mishree suhaathe .1..| jayati patpar bhaat dadhi khaat sridamma sanga akhil godhan wund charein saathen.. thhor ramaneek bunda vipin shubh sthalsundari keli guna goodh gaathen ..2.. Jayati tarani tanaya teer rasmondal rachyo tattatheithei taathe .. Chaturbhujdasprabhu giridharan bohori abb prakat srivitthaleshvraj kiyo sanathe ...3..
Kaleoon
NityaPad-026
Vitthalji
Ramkali
Maiya mohi makhan mishree bhaave .. meetho dadhi mithaai madhu ghrit
Maiya mohi makhan mishree bhaave .. meetho dadhi mithaai madhu ghrit Apano karason que‍yon naan khavaave ..1.. kanak dohni dey curr merey gaudohan kyon naan Sikhaave.. ottayo doodh dhenu dhoriko bharke katora que‍yon naan pivaave .. 2... ajahu Vyaah karat naheen mero tohi neend kyon aave .. chaturbhuj prabhu giridharki batiyaan Suna leey uchhang paya paan karaave ... 3...
Kaleoon
NityaPad-026
Chaturbhujdasji
Ramkali
Douu alsaanen raajat praat .. shree vrishbhan nandani nand suta rasik salaune gaat .. 1 ..
Douu alsaanen raajat praat .. shree vrishbhan nandani nand suta rasik salaune gaat .. 1 .. Neelpeet amber laptano chhin chhin adhik suhaat .. Manhu ghana damin apani chhabi hoyee aeka biksaat ... 2.. Binn makrand arbind vund mill anga anga biksaat || Sukhsagar giridharan chhabilo nirakh anang lajaat ...3..
Jagayeve
NityaPad-026
Vrajadhish
Bibhaas
Aachho neeko lonon mukh bhorahi dikhaaiye .. nishake uneede
Aachho neeko lonon mukh bhorahi dikhaaiye .. nishake uneede Nayana totrat meethe benaa bhaavate jiyake merey sukhahi badhaaiye ..19.. sakal sukh Karann trividh taap harran urko timir baadhyo turat nasaaiye .. dwaare thaadhe gwal Baal karoho kaleu laal meesee rotty chhoti motee makhanson khaaie |. 2..| tankaso Mero kanhaiya vaar fair daari maiya benni tou guhon banaai gaharan lagaaiye | paramanandaprabhu Janani mudit munn phooli phooli atee urr angan samaaiye .... 3...
Kaleoon
NityaPad-027
Paramananddasji
Bhairav
Chhagan magan pyaare laal keejiye kaleva || chhinkete sagari dadhi
Chhagan magan pyaare laal keejiye kaleva || chhinkete sagari dadhi Ukhal chadh kadhleho pahar leho jhaguli fent bandhleho meva ..9.. yamuna tata Khelan jaavo khatelan key miss bhookh naan laage cone purry pyaare laal nish dinaki Tewa.. surdas madanmohan gharahi kyon khenlo laal deho chakdor bangi huns morr Pareva ..2..
Kaleoon
NityaPad-027
Surdasji
Bhairav
Govind maangtahen dadhi rotty .. makhan sahit dehu merrie janani shubhra sukomal motee .. 1..
Govind maangtahen dadhi rotty .. makhan sahit dehu merrie janani shubhra sukomal motee .. 1.. Joe kachhu mangoso dehu mohan kaheki aangan lotee .. Curr gahi uchhang lait mehtari haath firawat choti ..|2.. Madangopal shyamghansundar chhando yeh mati khoti ..| parmanandasako thakur haath lakutiyachhoti ..3...
Kaleoon
NityaPad-027
Paramananddasji
Bhairav
Laal tohe dulhani laaungi chhoti . chalo begg abb karo
Laal tohe dulhani laaungi chhoti . chalo begg abb karo Kaleu makhan mishree rotty ....1.. chandan ghasaken oobat nhavaaun taba baadhegi choti ... Shrivitthal bipin vinod bihaari vaat nahin yeye khoti ..2...
Kaleoon
NityaPad-027
Vitthalji
Malkos
Haa haa leho aeka core .. bahut bair bhaihe dekho merrie or ..1..
Haa haa leho aeka core .. bahut bair bhaihe dekho merrie or ..1.. Mell mishridudh otbo peo vhehe jore .. abaho khelan terahen tere gawal bhayo Bhor..2.. jaage panchhi drum drum suna pratkaran lagey sore.. khelvekon uthh bhajogo Maan mero nihor ..3.. lehuun lalan balaay tihari chhor anchal or .. badan chand Vilok seetal hott hriday morr ...4.. baith janani god jemban laage govind thore .. Rasik baalak sahaj leela karat makhanchor ....5..
Kaleoon
NityaPad-027
Rasik-Surdasji
Bhairav
Kamal nayan hari karo kaleva || mankhan rotty sadya jamyo dakshi
Kamal nayan hari karo kaleva || mankhan rotty sadya jamyo dakshi Bhaant bhaant key meva | 1.. khaarak daakh chironji kishmis ujjwal gareeya badaam ... Sakkar sev chhuhaare singhare harey kharbuja jaam ..2.. kei meva bahu bhantbhantke Khatraske mishthaan .. surdasprabhu karat kaleu reejhe sthaam sujan ... 3..
Kaleoon
NityaPad-028
Surdasji
Bibhaas
Abahi yashoda mankhan laaee .. mein mathake abahiju nikasyon
Abahi yashoda mankhan laaee .. mein mathake abahiju nikasyon Tum kaaran merey kunwar kanhai ....9.... maag lehu aise hii mopein merehi aagein khahu .. Aur kahujin kheho mohan deethh lagegi kaahu.. 2.. tanak tanakahi khaau laal merey Joe badhi aaje deh .. surasyam kachhu hou badese varinco mukh kheh ... 3...
Kaleoon
NityaPad-028
Surdasji
Bibhaas
Karo kaleu kanhar pyaare .. terat gwal baal sub thaade aaye
Karo kaleu kanhar pyaare .. terat gwal baal sub thaade aaye Kabake hott savaare ..1.. mankhan rotty diyo haath parr bal jaauun houn khaao Lalare.. khelo jaay vrajaheeke bheetar door kahunjin jaaon baare ..2.. tair uthhe Balram syamakon aavahu jaany dhenu vanchaaren .. surastham curr jore matason gaay Charavan karat haharein ..3..
Kaleoon
NityaPad-028
Surdasji
Bibhaas
Douu bhaiya maangat bheyaapen deree maiya dadhi makhan rotty .. suna
Douu bhaiya maangat bheyaapen deree maiya dadhi makhan rotty .. suna Yashumati aeka baat sutanaki jhoothehi dhamke kaam angoti ..1.. balbhadra gahmo Nasako motee kanhkunwar gahee dridhkar choti ... maano huns morr bhakhaleene kahaa Varanun upama mati chhoti ..2..| yeh dekhat nand anand prem maganazu karat loat Poti .. surdasprabhu mudit yashoda bhaagya badey karamanaki motee ..|3..
Kaleoon
NityaPad-028
Surdasji
Bibhaas
Maano batlalju merrie .. karo bhojan raar bhoolo houn matju
Maano batlalju merrie .. karo bhojan raar bhoolo houn matju Teree ..1.. dahon makhan doodhe meva paros raakhi thaari .. karo bhojan laal merey Jaaunhon balhari .. 2... god bethohon jimaaun gaauun tere geet .. khelivekon tohi Bolat gwal tere meet .. 3... kaho taahin bulaaun baithe tere paas .. karohon dadhimathan Udayo surakmalprakash ...4.. mayake suna vachan mohan vihans prem gopal .. Kiyo bhojanadiyo atisukh rasik nayan vishal ..5...
Kaleoon
NityaPad-028
Surdasji
Bibhaas
Keejiye nandlal kaleu .. kheer khaand or makhan mishree
Keejiye nandlal kaleu .. kheer khaand or makhan mishree Leejiye param rasal .. 1..| otyo doodh sadya dhoriko tumko dehon gopal ... benny Badhe hoy balkisi peejiye merey baal .. 2... houn baari yaa badanakamal parr chumban deho Gaal .. govindaprabhu kaleu keeno janani vachan pratipal ..3..
Kaleoon
NityaPad-029
Govind Swami
Ramkali
Uthat praat kachhu maat jashoda mangal bhog deit douu chhora .
Uthat praat kachhu maat jashoda mangal bhog deit douu chhora . Makhan misari dahyon malaai doodhbhare douu kanakkatora ..1.. kachhuk khaat kachhu Mukh laptawat deit dooraay milli karat nihora. parmananda prabhu jhabak parat doog Bharat laal bhuj karat kalola .. 2..
Kaleoon
NityaPad-029
Paramananddasji
Bibhaas
Houn balbal jaauun kaleu laal keeje .. kheer khaand ghrit
Houn balbal jaauun kaleu laal keeje .. kheer khaand ghrit Atee meethohe abki core bachh leeje ... 1.. benny badhe suno manmo hunn mero kaho Patije.. otbo doodh sadya dhoriko saat ghoont bhar peeje ..2.. vaarne jaauun Kamalmukh oopar anchara premerous bheeje .. bohorstho jaay khelo yamunatat Govindsang karaleeje .. 3...
Kaleoon
NityaPad-029
Govind Swami
Ramkali
Makhan tanak deree maay .. tanak karpar tanak rotty maagat
Makhan tanak deree maay .. tanak karpar tanak rotty maagat Charana chalaay ..| 1.. tanak seey manmohana kii lago mohin balath .. tanak mukhamen Doodhaki datiyaan bolatahe tutraay ..2..| kanak bhupar tanak reengat neth pakar‌you Dhaay | compeo giri shesh sankyon sindhu atee akulaay |. 3.. tanak magyo bahot Deeyo leo kanth lagaay | surprabhuki tanak chutiya guhat maay banaay ...4..
Kaleoon
NityaPad-029
Surdasji
Ramkali
Pichhvaarevhe boll sunaayon gwalin .. kamalanayan pyaaro
Pichhvaarevhe boll sunaayon gwalin .. kamalanayan pyaaro Karat kaleu corran mukhalon aayo ..|1.. arrie maiya aeka vann vyaai gaiya bachhara Uhaan visaraayo .. murali naan laee lakutia naan leaney arbarai kouu sakhaa naan Bulaayo ..2.. chakrit bhaee nandjuki raani satya yeh kendhon samano aayon phoole gaatan Maat rasik barr tribhuvanrai shirchatra chhaayo ...3.. baithe jaay ekant kunjamen kiyo Vividh bhaant munn bhaayo .. parmanand sayani gwalin ulat ank giridhar piya Paayo ..4...
Kaleoon
NityaPad-029
Paramananddasji
Ramkali
Ladili laal sez uthh baithe sakhijan mangalbhog dharaave .
Ladili laal sez uthh baithe sakhijan mangalbhog dharaave . Kanchanjadit thaarmen modak leey curr lalita hari dhing aave .. 1.. deit paraspar core Badan mein nain uneede atee arsaave | mridu musikaat moud badhaavat daas nirakh key Bal-bal jaave .. 2..
Kaleoon
NityaPad-030
Vrajadhish
Bibhaas
# raag malcons # karat kaleu mohanlal .. makhan mishree dood malaai meva
# raag malcons # karat kaleu mohanlal .. makhan mishree dood malaai meva Param rasal .. 1.. dadhi odan pakwan mithaai khaat khabawat gwal .. chhit- Swami bunn gaay charavan chaley lataki gopal ....2..
Kaleoon
NityaPad-030
Vrajadhish
Malkos
Lehu lalan kachhu karhu kaleu apune haath jimaaungi. seetal
Lehu lalan kachhu karhu kaleu apune haath jimaaungi. seetal Makhan mell joo misari curr curr core khavaaungi .. 1.. Odyo doodh sadya dhorikosiyaro curr curr pyaaungi .. Taato zaan joe nahi suta peevat pankha pawan dhuraaungi .. 2.. Amit sugandh suvas sakal anga curr ubatano guna gaaoongi. Ushn seetal hoo nhavaay luchhine chandan anga lagaaungi ..3.. Trividh taap nus jaat dekh chhabi nirakhat hiyo siraaungi. Parmanand seetal curr ankhiyaan baanik parr balajaaungi ..4..
Kaleoon
NityaPad-030
Paramananddasji
Bibhaas
Maangat dadhi makhan uthh praat. houn dadhi mathan karanakon baithi tahaan
Maangat dadhi makhan uthh praat. houn dadhi mathan karanakon baithi tahaan Aaya arbarat ...1.. kadyo jashoda deho rohni hans hans baithe khaat. sreevrajpati Piya maang lait hain kahi kahi totri baat ..2...
Kaleoon
NityaPad-030
Vrajadhish
Bibhaas
Karat kaleu dou bhaiya.. rotty rasal makhan mein misari mell
Karat kaleu dou bhaiya.. rotty rasal makhan mein misari mell Khawawat maiya ..1..| kaacho doodh sadya dhauriko taato curr muth pyaavat ghaiya | curr Achavan beera leey vrajpati paachhe chaley charavan gaiya ..2...
Kaleoon
NityaPad-030
Vrajadhish
Ramkali
Oon kahaa kahuun chhabi karat kaleu ..
Oon kahaa kahuun chhabi karat kaleu .. Thaar saaj binjan dhara raakhe curr curr core mukh deuu ...1.. Garaj garaj barsat chahundisaten manmohan kachhu or hii leuu .. Sunat vachan janani key suur prabhu kahee naan jaat mukh seey huu ....2..
Kaleoon
NityaPad-030
Surdasji
Malhaar
Rahee urr laay lalan kachhu khenho ..| bahu meva pakwann mithaai
Rahee urr laay lalan kachhu khenho ..| bahu meva pakwann mithaai Joe bhaave sou leho ..1..| jevbungo jaba kahee merrie curry haan mohi baabaa kii aana... Gopijan vrajwasi boley aroo boley vrishbhan ...2.. indra hii metty govardhan thaape Kaanh kahee sou maani .. gwal boll hari sanga baithaare parosat hein nandrani .. 3... hari Haldhar jaba kiyo kaleu janani taat sukh paayo .. vrajbasi ekant vhe baithe Surashyam munn bhaayo ...4..
Kaleoon
NityaPad-030
Surdasji
Devgandhar
Jenvav laal ladili raajen . lalitaadik sakhee sakal parosat kanak-paatr-madhya saajen .| 1..
Jenvav laal ladili raajen . lalitaadik sakhee sakal parosat kanak-paatr-madhya saajen .| 1.. curr manuhar jimawat pyaaro pyaari jembat laajen. Rasik preetam tahaan karat kaleu vividh manorath saajen .. 2..
Kaleoon
NityaPad-031
Rasik-Surdasji
Malkos
Makhan mohi khawad ree maiya ! buddy baar bhaee haye bhookhe humm
Makhan mohi khawad ree maiya ! buddy baar bhaee haye bhookhe humm Haldhar douu bhaiya .. buddy kripan dekhi tuu janani ! deti naheen adha ghaiya . 'parmanandas' kii jeevani vraj-jan keli karaiya.
Kaleoon
NityaPad-031
Paramananddasji
Devgandhar
Uuthomere laal kaleu kije .. madhumeva pakwan mithaai sadyadudh
Uuthomere laal kaleu kije .. madhumeva pakwan mithaai sadyadudh Dhori koo peeje ...1.. terat gwal baal khelanko morr mukat murali curr leeje... Eetani sunat behes ooth bethe suryehe dekhat sukh jeeje ..2..
Kaleoon
NityaPad-031
Surdasji
Bhairav
Jasoda painde painde dole ! ita grih kaaraj uta suta kau daru duhuun
Jasoda painde painde dole ! ita grih kaaraj uta suta kau daru duhuun Bhaanti munn tolai .. aavahu kunwar ! tum karhu kaleu janani rohini bolai . Parmanand swami firi chitayo anand hriday kalolai ..
Kaleoon
NityaPad-031
Paramananddasji
Saarang
Mohan uthahin raar machaai ! chhaandide jhoothi kaam dhaam sub makhan
Mohan uthahin raar machaai ! chhaandide jhoothi kaam dhaam sub makhan Rotty daiy merrie maaee ! kabahunk jhataki gahat nivikar ... 2.. kabahunk kantharahat laptai, Mukhchumbati janani samujhaavati sadd launi daihaun kunwar kanhai, uthhi curr gahee aapu Hii netee makhan buddy baar que‍yon laaee, parmanand' dekhi yeh leela sudhi sagar Mathadhive kii aaee..
Kaleoon
NityaPad-031
Paramananddasji
Saarang
Kheejat jaat makhan khaat | arun lochan bhoh teddy barbar
Kheejat jaat makhan khaat | arun lochan bhoh teddy barbar Jumbhaat..1.. kabahu ghutrun chalat runjhun dhurdhusar gaat | kabahu kheejkar alak Ainchat naine jalbhar jaat ..2.. kabahu totre vachan bolat kabahu bolat taat | Surprabhu kii janani balihasi leo kanth lagaat ..3...
Kaleoon
NityaPad-031
Surdasji
Bhairav
Karo kaleu praan piyaare..
Karo kaleu praan piyaare.. Makhan rotty sadya ghrit dahmo haye balibali jaauun khaau lalare ..1.. Terat gwal baal dwaare vhe aavahu khelju karo dulaare .. Khelan jaauun bali vraj beedhan mein doorikahun jaau dinware ..2.. Terry uthhe baliram syaam koo aavo jaau dhenule savaare .. Suur shyam karjori maiya sou gaay charavan jaat uhaare .. 3..
Kaleoon
NityaPad-032
Surdasji
Bibhaas
Karat kaleu kunwar kanhaiya ...
Karat kaleu kunwar kanhaiya ... Sankarsan key sanga virajat or raajat gopan key chhaiya.. 1.. Madhumeva pakwan mithaai bahuvidhi vinjan saras suhaiya.. Odyo doodh sadya dhori koo taato mishree bahut milaiya .. 2.... Aras paras douu khaat khabawat nirakh rohini jasumati maiya .. Yeh chhabi dekhinand anand parmanandas balijaiya .. 3...
Kaleoon
NityaPad-032
Paramananddasji
Ramkali
Vrajanandakandam‌ vrajanandakandam‌ .
Vrajanandakandam‌ vrajanandakandam‌ . ghoshpati bhagyabhuvijatam‌ .. Rasik vergopica pitarsamanan tava jaya thu mamdrishi sujaatam‌ ...shlu... Ruchirdarhas galdamalpari malalubdh madhupkulmukhakamal sadanam‌ .. Amritchayagarv nirvasana dharsi dhupaay yamanojagni shamnam‌ ..1.. Smit prakatitchaarudant ruchivadan, vidhukaumudi hutt nikhiltaape .| Vilas lalitehridyakanakalashaye, markat maniriv duraape ..2.. Subhag sumukhi kanthanihit nizbah ratimatt gajraj ibaruchiram‌ .. Viharvirhaanaln chaaru pushkarachalan sheek rairupashamay suchiram‌ ..3.. Arun tarla paang sharnihit kull-vadhu, dhrititav vilochansarojam‌ .. mamavabadan sushamasarasivilasatu satatmal, sagatinirjit manojam‌ ...4.. Nandgehal vaalodit strirag seey kasamvriddhasuravriksham‌ ... Vrajavarkumarika baahu hatkalta satatamashrayatu kritaraksham‌ ....5.. Vrajashlaghya gunarsikta gunagopanatishaya ruchiralapalilam‌ .. Tadugikshan janitkusumsharbhav bharyuvatishu prakatataranikhilam‌ ...6.. Ruchirkaumar chapalya jaya breedya,bal‍lubby hridaygrihaguptam ..7... prakatayatanrijan kharsharchayraisam sharamihajayasihridayabhavitam‌ .. Ghoshasimantinividyavingatasandaratinininasagatasataninininasanatagatasataninasananataganatasananagananaganatatasanatatanisadanagagananaganananananasadadananataganananisagasasatatanisasasananisatatada .. vachan karuna kootadrishtivrishtiranganavishal suhasitam ...9..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-032
Vrajadhish
Bibhaas
Jasoda pende pende dole ..
Jasoda pende pende dole .. Ita grih kaaj utey suta koo darr douu baat samtolen .. 1... Aavahu kunwar tum karo kaleu janani rohini bolein.. Parmanand prabhu firiken chitayo anand hriday kalolen ..2..
Kaleoon
NityaPad-032
Paramananddasji
Ramkali
Uthhe praat asalaat kahent totri totri baat ..
Uthhe praat asalaat kahent totri totri baat .. Maangat haye jaise sadya makhan laaee haye jasoda maat Baajat nupur sohaat naachat trailok naath dekhat Sub gwal baal nennan nahee aghaat ....1.. Nandasuban sukhdai chirjibori kanhai jeevanmukh chaahi chaahi yaa nidhi koo maaee ..2... Baal keli dekhi aaee rome rome sachupai shree vitthal harr nirakh lait haye balaai ..3..
Kaleoon
NityaPad-032
Vitthalji
Bibhaas
Mohan deho busson hamaare ..
Mohan deho busson hamaare .. Jaay kahon vrajpatijuke aagein aagein karatanitalalare ..1.. Tum vrajrajkumarladile aurasabahinake praan piyaare.. Govindaprabhu piyadasitihari sundarvarasukumare ... 2....
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-033
Govind Swami
Ramkali
Gwalini aapnechirlehon ..
Gwalini aapnechirlehon .. jalteniksanihaarnekaravhaido asisleho .. 1... kitahunseetsahat vrajasundarihot asit-kushgaat sabey .. Merey kahein pahero patanganvratvidhihin abey ...2.. haun antaryamijanatchitaki kitdurawat laajken .. Karahon purankam kripakar sharadsamenshashiratken .. 3.. Santatsur swabhavahmaron kitt darpataho kammaye || Cassie bhantibhajekoumokuntehusam sansar jaye ...4...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-033
Surdasji
Bibhaas
Gwalin maangat busson aapane ..
Gwalin maangat busson aapane .. Seetkaal jalbhitarathadi aavatanahin dayaane .. 1.. Tum vrajayraj kumar prabal atikon purry yehbaane ..| Humm sub daasi tihari vrajpati tum bahunipatsayane ..2..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-033
Vrajadhish
Bibhaas
Tumhari harey kewalchir_.. karat
Tumhari harey kewalchir_.. karat Muralivasanbhushanparakramakuldhi ..1.. Tum aapjaay manayalawat chaturahaldharvir ..| Muralikadhvani sunat vrajpati manhinhotadhir .. 2..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-033
Chaturbhujdasji
Ramkali
Vasanahare sabakdamb chadhaaye ..
Vasanahare sabakdamb chadhaaye .. Solesahastragopakanyanke angaabhushansahit churaaye..| 1.. Atibistarneep tarutamelelejahantahanta Maniaabhushan dardaran prati dekhat chhabimanhiatkaye ..2.. Nilambarpartbarsari shwetpitchunari arunaaye .. surasyam yuvatin bratapooranako kardambadarfalpaye ... 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-034
Surdasji
Ramkali
Aho hari hamhari tumjite ..
Aho hari hamhari tumjite .. Magarnatpat deho hamaare kampatahai tansite ..1.. Kaanan kundal mukut birajat kanhkunwarkehaunwari .. Hahakhatpaiyanpartaho abahaun cheritumhari .|2..| taba tero umber dehon ree sajani jaltenhoyasbanyari .. Surdasprabhu tihaare milanakon tum jeete humm haaree ....
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-034
Surdasji
Ramkali
Hariyash gawat chalivraj sundari nadiyamunake teer ..
Hariyash gawat chalivraj sundari nadiyamunake teer .. Lochanlolbanh jotikarshravananjhalaktabir .. 1.. Benishithilcharukandhaipar katipatambarlal .| Haathanaliyen phoolankeedaliyan urmuktamanimal ..2... Jalpravesh curr majjanlagi prathamahemkemas. Jesein preetam hoy nandsut bratathaanyo yeh aas ..3.. Tabate cheer harenandandan chadhekdambaki daari .. Paramanandafprabhu varadevenkoudyamakiyohai murari ..4...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-034
Paramananddasji
Ramkali
Hamaro ambardeho murari ..
Hamaro ambardeho murari .. Lekarchirakdamb chadhbaithe humm jalmanjh ughari ..1..| Tatpar vinavasan kyo aayein lajalgatahaimbhari ... Cholihar tumhinko deenechirahmedehodari ..2.. Tumayahabatachambho bhaakhat nagiavonari .. Surasyam kachhu nehakaro juu seetgayo tanmari ... 3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-034
Surdasji
Ramkali
Aavabahu nikasghoshkumar ..|
Aavabahu nikasghoshkumar ..| Kadambaparaten darasdeenon giridharanavalkumar .. 1... Nayanbharbharfalhi dekho falyohaidramadar .. Bratatuhyaro bhayo pooran kahyonandkumar || 2. Salilaten subnicus aavo vrithaasahit tushar ... Dethunkin leho mopenchircholihar ... 3.. Baanh tekmohi vinayakaro kahevarambar .. Surprabhu kahyomere aagein karoanshungar ..4..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-034
Surdasji
Ramkali
Aapakdamb chadhadekhatsyam vasanaabhushansab harleene vinavasan jalbhitar vaam ...1..
Aapakdamb chadhadekhatsyam vasanaabhushansab harleene vinavasan jalbhitar vaam ...1.. Muditanayan dhyandharharikon antaryami linijan . barbarsabtason maangat humm paaven patistham sujan ..2.. Jalaten nicus aaytat dekhyo bhushanchirtahan kachhunaahin | itautaher chakit bhaisundari sakuchgai phir jalhimaahin ..3.. naabhiparyat neermethadhi thartharangkampat sukumari .. Koo legyo busson aabhushan surasyam urpreetibichari ...4...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-035
Surdasji
Ramkali
Laaj oat yeh doorkaro .. joimein kahon karo tum soiskuch uhanrahikahakaron ..1..
Laaj oat yeh doorkaro .. joimein kahon karo tum soiskuch uhanrahikahakaron ..1.. Jaltetir-aaykar joromein dekho tumvinayakaro .. Puranabrata abb bhayotuharo gurujanshankadurkaro .|2.. Abb antarmosojinrakho warwar hathvrithaakaro .. Sursthamkahyon cheerdetahon moaagen shungarkaro ..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-035
Surdasji
Ramkali
Jalate nicus teer sub aavahu .. jese sabitaso karjore tesengh jordikhavahu..1..
Jalate nicus teer sub aavahu .. jese sabitaso karjore tesengh jordikhavahu..1.. Navbalham tarunakanhatumkaise angadikhaavahu.. Jalate sababaahatekken dekhhuun sthamarijhavahu_ ..2.. Aise nahinrijhomein tumkuunchebaanhathaavahu .. Surdasprabhukahatahari cholivastar taba pavahu .. 3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-035
Surdasji
Ramkali
Mohanavasan hamaare deeje...
Mohanavasan hamaare deeje... Baaranejaaun suno nandanandan seetalgat tanbhije ..1.. Konaswabhavavritha anavsar inbatankaisejije .. Sunadukhpavemahariyashomati jaay kahemabaheeje ..2.. Sub abla jalmaanjh ugharidarundukh kaise saheeje .. prabhubalram humm dasitiharijobhave sou keeje ...3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-035
Vrajadhish
Ramkali
Taruni nicus sarbetat aaee .. punpun kahatalehu patbhushan yuvatisthambulai .. 1..
Taruni nicus sarbetat aaee .. punpun kahatalehu patbhushan yuvatisthambulai .. 1.. Jaltenicus bhaee sub thaadhi karang oopardeeno .. vasan dehoabhushanrakhahu hahapunpunkinon ..2.. Esenkahaabataavataho mohibanhuthayniharon .. karso kahaang urmunde merey kahein ughaaro ..3... Surasthamasoisoiham karahe joee joee Tumsab keho lehondavakbahu tumason humm bahurkahatumjehon ..4...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-035
Surdasji
Ramkali
Pyarenarhin kariye yeh haansi ..
Pyarenarhin kariye yeh haansi .. dijechir jaaygrahakon sub hamtotujharidasi ...1.. Tum vrajrajkumar kahawat sabahinake sukhrasi .. Srivitthalgiridharanlal tumrahat sadaa vanvasi ... 2....
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Vitthalji
Ramkali
Dehovrajanath hamariangi ..
Dehovrajanath hamariangi .. Naatar rangbirang hoy gokeiberiyahammangi ...1.. Brijake logkaha kahenge dekhparaspar-naagi .. Kharechaturhariho antargat rainpari kabajaagi ..1.. Sakalsutkanchankelage beach ratnanki dhaagi |. Paramanandaprabhu deejiye nakahepremsurangarangpagi .. 3....
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Yamunatat dekhenandanandan .. mormukutamakarakritkundal pitavasanatancharchitchandan ..1....
Yamunatat dekhenandanandan .. mormukutamakarakritkundal pitavasanatancharchitchandan ..1.... lochan triptabhaye darshante urkeetpat bujhaani .. Premmagn taba bhaee gwalinitanaki dashaa bhulani .. 2.. Kamalanayan tatpar rahey thaadhe tahaan sakuch millie naari .. Surdasprabhu antaryami bratapuranavpudhari ..3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Atitap karat ghokhkumari ..
Atitap karat ghokhkumari .. Krishnapati humm turat paave kamaturnari ..1.. nayanmuditdaraskaran shravanshabdavichar Bhujajoratankbharharidhyanar ankwar ..2.. Saradgrishmanahidekhat karat tapatnugaar .. surprabhu sarvagyaswami dekharijhenar .. 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Vraj ghargai sub gopkumar ..
Vraj ghargai sub gopkumar .. Nekhookahun nahimanlagat kamdhambisar ..1.. Matpitako darr namanat badatnahinagar .. hathkarat birjhaatatabjiya jananijaanatbaar ..13.. Praatahi sub chully uthh mill yamunatatasukumar .. surprabhuvrat curran pooran aaye inki sambhar ... 3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Dridhabt keeno merehet ..
Dridhabt keeno merehet .. Dhanyakahen nandanandan jaausabanaheeket ..1.. Karo pooran kaam tumaro sardaras ramaay ..| Harakh bhaee yahe sunat gopi rahisis navaay .2.. Sabanko angparskino bratakinotnagar ... Surprabhu sukh diyomilke vrajchali sukumar .. 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Neeke tapa kiyotnagar ..
Neeke tapa kiyotnagar .. Aapdekhat kadambapen chadh manalaimurar ..1.. Barashbharkitnemsanyam inkio mohikaj ... Cassenhu moko bhajekoumohi biradkilaj ..2... Dhyaanbrat inn kiyo puransitatpatanwari ... kaamaaturbhajen moko nabataruni vrajnari ..3.. Kripanathakripalbhayetabjan janaki bheer .. Suur prabhu anumankino haruinkipir ...4..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-036
Surdasji
Ramkali
Banat naheen yamuna jee koo nahivo ..
Banat naheen yamuna jee koo nahivo .. Sundarshyam ghatpar thaadhe kaho konvidhi jayavo ..|1.. Kese busson utaardharen humm cassengelhesmayavo .. Nandanandan hamko dekhenge kesenkarkenhevo ...2... Cholichirhar leey bhaajat sou kense karpayavo ..| Ankan bharbharlet surprabhu kalhanyahimgayaibo ..3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-037
Surdasji
Ramkali
Hasat syathaam vrajgharko bhaage.. logan yahakahikahi sunawat
Hasat syathaam vrajgharko bhaage.. logan yahakahikahi sunawat Mohankaranlangarailage ..|9.. Humm snaankarat jalbhitar aapunmeedatpeeth kanhai.. kahabhayo jonandmaharsut hamson karatadhikahin dhithai ..2.. Larikai tabahi loniki charbarshkopach .. Surasyamjay kaheyshumatiso syathaamkartahe nanch .... 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-037
Surdasji
Ramkali
Hamaro deho manohar cheer ..
Hamaro deho manohar cheer .. Kaampat dashansitatan vyaapat himatiyamunanir .. 1.. Maanengi upkaar ravro karhu kripabalbir.. Atidukhat vapuparasat mohanprachand sameer ..2.... Hamdasi tum nathahmare vinateekarat jalbhitar thaadhi .. Maano vikasikumudini shashisoadhik pritibadhi ..3.. Jotumahamahinathkar manoyahamagenhamdehu .. Jalteniksiaaybahiravhebs apunelehu ..4.. Kardhar seesgai sanmukhahari manmein karanand .. Hoy kripalsurprabhu sabvidhambar deene nandanand ....5....
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-037
Surdasji
Ramkali
Jey atitap dekh kripa harikino ..|
Jey atitap dekh kripa harikino ..| Tanaki jarandurbhai subcomil tarunisukh deeno ..1.. Navalkishordhyanyuvati manmeedat peethjanaayo .. Vivash bhaikachhu sudhinsambharat bhayosaban munn bhaayo ..|2.. Manmankahat bhayotap pooran anand urr naan samaai .. Surdasprabhu laaj naan aavat yuvatinmanjhakanhai ....3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-037
Surdasji
Ramkali
Seet tunn laagat haye atibhari ..
Seet tunn laagat haye atibhari .. dehon busson sambre preetam deh kampat haye saaree ..1.. Neck dayaa naheen aavat nandanandan atiduhkhtarit vrajnari .. Govindaprabhu karo manorath pooran humm tou daasi tihari ..2...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-038
Govind Swami
Ramkali
Haari maani naath ! umber deejen.
Haari maani naath ! umber deejen. nandanandan kunwar rasikavar munn- Harran, sunhu girivardharan ! neeti keejain... Sakal vraj-nagari daasi tumhari sadaa, Tunn-maanjh seet atee hott bheejen ... chheet-swami' amit guna-ganani aagare ! Binati karatin sabain maani leejain ..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-038
Cheeth Swami
Bhairav
Please see page 038 to 044 of kirtan pustika - nitya pad
Please see page 038 to 044 of kirtan pustika - nitya pad
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-038-044
Vrajadhish
Ramkali
Kese baney jamuna asnan .. nandako suta teer bethyon bado
Kese baney jamuna asnan .. nandako suta teer bethyon bado Chatur sujan ..1.. hartore cheer faare naine chaley churaay .. kaal dhokein kaana merrie Peeth midi aaya ..2.. kahet jubati baat suna buss thakeet bhaee vrajnar .. suur Prabhuko dhyaan dhara munn rahee baam pasaar .. 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-044
Surdasji
Ramkali
Haa haa karat ghokh kumari ..
Haa haa karat ghokh kumari .. sith tein tunn kampat thurr dhara busson deho murari ..1.. Manahi munn atee hii bhayo sukh dekh key girdhari .. Puras easbury anga dekhe kahete dosan bhaari .. 2.. Neck nahee tumain chhoh aavat gaee haa sub maaree ... Suur prabhu atahi nithur hau nandsut banbari ...3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-044
Surdasji
Ramkali
Abb kahaa curry haye suni merrie sajani laalan khel anokho paayo..
Abb kahaa curry haye suni merrie sajani laalan khel anokho paayo.. Roop bharr‌you eet raat chapal atee anga anga manamdhath nirastri lajaayo .... 1... Deeje vasan praan pati sabke avato praat houn naan aayo .. Shree vitthalgiridharanirkhi triya tunn munn meghan tum haath vikaayo ... 2...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-044
Vitthalji
Ramkali
Hamaare busson deho girdhari eetani
Hamaare busson deho girdhari eetani Dayaa tume nahee aavat humm jall maajh ooghaari ..1.. tum vrajraj kumar koo darr kaampat haye atee bhaari .. Surdas prabhu yahe beenati tum sabke dukh haaree ..2...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-044
Surdasji
Ramkali
Tihaare busson leho sukumari tum jall maanjh
Tihaare busson leho sukumari tum jall maanjh Uudhaari nahaain doss lagyo haye bhaari ..1.. Jalaten nyaari hoyo sabein tum doun curr karo juhari . Jaba nihpaap hoogi tum sub brat phal hoy kumari ...2.. Eetani sunat sabemeel niksi curr pranaam jaba haaree .. Surdas prabhu servous leke busson deeye girdhari ...3..
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-044
Surdasji
Ramkali
Bhalee hoe keaney lalgiridhar bhor aaye boll saanche ..
Bhalee hoe keaney lalgiridhar bhor aaye boll saanche .. Yuvativalal‍labh virad kahiyat yaate tum bhaleho baanche ..1.. Yahaan aaye cone pathaaye maanon mantrikanche .. taheehen sidhaaro laalan jaa triya sanga rangarache ..2... Adhar sukat swas dhir naheen navtriya sanga bandwache .. Suna krishnadas nagrikahat jyonhi nachaaye tyonhi naache ..3...
Sheetkaal Khandita ( Mangal Shrungaar) - Maagshar Vad 14 Se Poosh Vad 14
NityaPad-045
Krishnadasji
Lalit
Kaho tum saanchi kahaante aaye bhorbhaye nandlal..
Kaho tum saanchi kahaante aaye bhorbhaye nandlal.. peak kapolan laag rahee haye ghoomat nayan vishal ..1.. Latpati paag atpate bandso urr sohe margaji maal.. Krishnadasprabhu raswash karaleene dhanyadhanya vrajki baal ...2..
Sheetkaal Khandita ( Mangal Shrungaar) - Maagshar Vad 14 Se Poosh Vad 14
NityaPad-045
Krishnadasji
Lalit
Vrajalalnar visonkar jorein ..
Vrajalalnar visonkar jorein .. Seetatan hii karat chhehoritu trividh kaal jamuna jall khorein .. 1.. Gori pati poojan tapa saadhat kartar hent nita name maagi rahey taji sajaagi chaturdas jasumati suta key prem . 2.. Hamko dehon krishna pati ishwar or kachhu naheen munn aana .. Munn vachnahin hamaare surastham koo dhyaan .. 3...
Vratcharya (Kartik Sud Poonam Se Magshar Sud Poonam ( Mangala Shringaar))
NityaPad-045
Surdasji
Ramkali
Aalee tere aanan drig alasyut raajat rasamseri |
Aalee tere aanan drig alasyut raajat rasamseri | Navkishore anga anga rangren raseri .1.. Shithil busson adhar dashan nakhakshat laseri .. Peekchhaap yugakpole piya mukh laag haseri .. 2... Mein jaanen pahachaane vachan preetam gunagraseri ... Piyavihaari laal lalit urojan beach vaseri ..3..
Sheetkaal Khandita ( Mangal Shrungaar) - Maagshar Vad 14 Se Poosh Vad 14
NityaPad-045
Agraswami
Lalit
bottom of page